Warunkiem udziału w projekcie jest dostarczenie do koordynatora projektu p. Macieja Lewandowskiego poniższych dokumentów:

– list motywacyjny w języku polskim

– formularz zgłoszeniowy

Termin dostarczenia dokumentów mija 4 grudnia 2015r.

Regulamin rekrutacji

Wyniki rekrutacji