Tytuł projektu: „ Z ekonomią na co dzień”.

Termin realizacji: 1.01.2011 – 30.04.2012

Koordynator projektu: Renata Mandrysz
Partner projektu: Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace.

 

Głównym celem projektu było przybliżenie zagadnień ekonomicznych w formie teoretycznej, praktycznej, na poważnie i na wesoło. Projekt był realizowany poprzez warsztaty o tematyce ekonomicznej.
Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli uczniowie klas trzecich technikum o profilu ekonomicznym ( 35 osób PL + 35 osób CZ).

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”