Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych proponuje składkę roczną w wysokości 200,00zł na cele naukowo-techniczne i oświatowo-wychowawcze szkoły. Wpłaty gotówkowej można dokonać w sekretariacie szkolnym 3A lub u wychowawcy. Istnieje możliwość wpłaty na konto Rady Rodziców.

Przewodnicząca:

Wanda Denkowska-Stroka 

Nr konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

ul. św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

35 1540 1128 2060 9130 1664 0002