Harmonogram spotkań z rodzicami

12.09.2018 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3, 4

14.11.2018 – Konsultacje dla rodziców

05.12.2018 – Zebranie z rodzicami uczniów klas 4. Konsultacje dla rodziców uczniów klas 4

09.01.2019 – Zebranie z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3

03.04.2019 – Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4, konsultacje dla wszystkich rodziców

05.06.2019 – Zebranie z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3. Pedagogizacja rodziców klas 3. Konsultacje dla rodziców.