1 października 2018 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych obchodzono uroczyście, po raz kolejny, Europejski Dzień Języków Obcych.

Tym razem uczniowie pokazali użyteczność znajomości języka obcego w konkretnych sytuacjach życiowych, takich jak: zameldowanie w hotelu, u lekarza, w restauracji, w logistyce czy na poczcie. Oprócz tego przygotowany został dziennik telewizyjny, w trakcie którego korespondenci z różnych stron Europy przedstawiali wiadomości w językach obcych.

W trakcie uroczystości został również przeprowadzony wywiad z dwiema stażystkami z Mazamet, które  odbywały praktyki w naszym mieście w ramach projektu Erasmus+. Obecna była również przedstawicielka konsulatu francuskiego pani Zuzanna Rokita, która przedstawiła młodzieży możliwości ubiegania się o stypendia rządu francuskiego w celu podjęcia studiów we Francji w ramach programu CAMPUS FRANCE.

Program artystyczny wypełniły liczne piosenki wykonane w różnych językach europejskich przez uczniów naszej szkoły. Program przygotowali nauczyciele języków obcych, a próby prowadziły panie Jolanta Kula, Iwona Minkus, Marzena Musiolik-Marzec i Grażyna Kula-Kobiałko. Dekoracje zostały przygotowane pod opieką pani Barbary Hajdeckiej, a oprawą muzyczną zajmował się pan Tadeusz Kolorz.