TECHNIK LOGISTYK
Kształcenie zawodowe objęte patronatem Jastrzębskiej Spółki Kolejowej

Jakie zdobędziesz kwalifikacje?

Obsługa magazynów, w ramach której:

 • nauczysz się, w jaki sposób realizowane są procesy w magazynie,
 • nauczysz się przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu,
 • dowiesz się, w jaki sposób monitorować poziom i stan zapasów,
 • nauczysz się obsługiwać programy magazynowe,
 • poznasz, w jaki sposób prowadzi się dokumentację magazynową,
 • dowiesz się, w jaki sposób monitoruje się procesy produkcyjne i dystrybucyjne,
 • dowiesz się, w jaki sposób przechowuje się zapasy, uwzględniając ich podatność naturalną i techniczną.

Organizacja transportu, w ramach której:

 • dowiesz się, w jaki sposób planować i organizować procesy transportowe oraz spedycyjne,
 • będziesz umiał obsługiwać dokumentację realizowanych procesów transportowo-spedycyjnych,
 • nauczysz się dobierać środki techniczne i technologie do wykonania usług przewozu,
 • dowiesz się, w jaki sposób stosować przepisy prawa krajowego i międzynarodowego dotyczącego realizacji usługi przewozu,
 • nauczysz się formować jednostki ładunkowe,
 • nauczysz się dobierać systemy monitorowania ładunków i środków transportu.

Czego dodatkowo Cię nauczymy?

 • pokażemy Ci, w jaki sposób przyjmować i wydawać towary z magazynu,
 • obsłużysz programy komputerowe i wystawisz w nich dokumenty magazynowe również w języku obcym,
 • weźmiesz udział w projekcie Wirtualne Laboratoria we współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu,
 • nauczysz się, jak zabezpieczać ładunki, aby sprawnie dotarły do odbiorcy,
 • dowiesz się, jak funkcjonuje transport lądowy, morski, powietrzny i przesyłowy,
 • będziesz umiał organizować czas pracy kierowców zawodowych,
 • poznasz zasady przemieszczania się towarów, informacji i zasobów finansowych w całym łańcuchu dostaw,
 • weźmiesz udział ( z całą klasą) w projekcie Junior Top Young – program rozwojowy skierowany do uczniów szkół średnich ( topyoung100.pl/junior-top-young/),
 • będziesz mógł uzyskać certyfikat potwierdzający umiejętności logistyczne w ramach egzaminu akredytacyjnego.

Kiedy i gdzie zrealizujesz praktyki zawodowe?
Miesięczne praktyki zawodowe zrealizujesz w trzeciej i czwartej klasie. Możesz je odbyć w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, transportowych lub spedycyjnych. W trakcie praktyk dowiesz się również, jak działa magazyn, dział dystrybucji i zaopatrzenia. Będziesz obsługiwał programy komputerowe klasy ERP oraz poznasz zasady funkcjonowania giełdy transportowej.

W jakich wycieczkach zawodowych możesz wziąć udział?

 • Dni Otwarte Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach
 • Dni Otwarte 10 Opolskiej Brygady Logistycznej
 • Fabryka Fiata w Tychach lub Bielsku
 • Fabryka Purmo w Rybniku
 • Fabryka Classen w Zwonowicach
 • Śląskie Centrum Logistyki S.A.
 • LKW WALTER w Wiedniu

Jakich przedmiotów zawodowych będziesz się uczyć?

 • bhp pracy w logistyce
 • podstawy logistyki
 • gospodarka zapasami i magazynem
 • transport i spedycja
 • pracownia magazynowa
 • pracownia transportowa
 • pracownia spedycyjna
 • język angielski w logistyce

Gdzie w przyszłości znajdziesz pracę?

w działach logistyki przedsiębiorstw: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych,
na stanowiskach specjalisty ds.:
sprzedaży towarów
logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
gospodarki odpadami
pakowania i magazynowania towarów
transportu wewnętrznego i zewnętrznego

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=xlLn3Cr6la0

(Fot. Pexels)