PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Rybnik, ul. Kościuszki 55

tel. 32 – 42 23 935

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII

Rybnik, ul. Chrobrego 16

tel. 32 – 42 25 639

TELEFON ZAUFANIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PSYCHOTERAPII

32 – 42 33 555

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Rybnik, ul. 3 Maja 31 (Starostwo)

tel. 32 – 42 60 033

ZESPÓŁ ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Rybnik, ul. Jankowicka 3

tel. 32 – 42 26 080

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Rybnik, ul. Byłych Więźniów Politycznych 3

tel. 32 – 43 29 453

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Rybnik, ul. Żużlowa 25

tel. 32 – 42 211 11 – 18