KUCHARZ
pracownik młodociany

Jaką zdobędziesz kwalifikację?

Przygotowanie i wydawanie dań, w ramach której:

 • nauczysz się oceniać jakość produktów spożywczych,
 • będziesz wiedzieć, jak prawidłowo przechowywać żywność,
 • będziesz umieć przetwarzać żywność,
 • poznasz i nauczysz się wykorzystywać różne techniki kulinarne,
 • będziesz prawidłowo przeprowadzać obróbki produktów,
 • nauczysz się profesjonalnie organizować stanowisko pracy,
 • obsłużysz profesjonalny sprzęt gastronomiczny,
 • będziesz samodzielnie przygotowywać różnorodne dania zimne, gorące, desery i napoje,
 • nauczysz się komponować własne dania,
 • udekorujesz potrawy i właściwie je wydasz,
 • nauczysz się przestrzegać zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,
 • będziesz przestrzegać procedur zarządzania jakością oraz bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia podczas przygotowywania dań,
 • poznasz język obcy zawodowy i umiejętnie go wykorzystasz w czasie pracy,
 • nauczysz się kreatywności, obowiązkowości, pracy w zespole, planowania i umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • poznasz etykę zawodu kucharza.

Czego dodatkowo cię nauczymy?

 • umiejętności baristycznych, czyli sporządzania kaw różnymi technikami i sposobami,
 • wykonywania dekoracji metodą carvingu,
 • założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kiedy i gdzie będziesz odbywać praktykę zawodową?
Od pierwszej klasy masz stały kontakt z pracodawcą, ponieważ szkoła w porozumieniu z Ochotniczym Hufcem Pracy w Rybniku organizuje praktyczną naukę zawodu, zatem masz zapewnione miejsce praktyki zawodowej, za którą jako pracownik młodociany otrzymasz comiesięczne wynagrodzenie. Możesz ją odbyć na przykład: w otwartych zakładach
gastronomicznych: kuchniach, przygotowalniach i salach obsługi konsumenta, w restauracjach, domach przyjęć, hotelach, pensjonatach oraz w zamkniętych zakładach gastronomicznych: w szkolnych stołówkach, w przedszkolu, szpitalu.

W jakich wycieczkach zawodowych możesz wziąć udział?

 • Browar w Żywcu
 • „Chlebowa Chata” w Brennej
 • Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
 • restauracje w Rybniku i okolicach
 • Targi HORECA w Krakowie

Jakie przedmiotów zawodowych będziesz się uczyć?
technologia gastronomiczna
pracownia technologii gastronomicznej
wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
zasady żywienia człowieka
carving
język obcy w gastronomii
BHP w gastronomii
gastronomia w praktyce – zajęcia praktyczne
kreatywna gastronomia

Gdzie w przyszłości znajdziesz pracę?
Po ukończeniu naszej szkoły możesz kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia albo podjąć pracę:
bary szybkiej obsługi
szpitale
szkoły
przedszkola
restauracje
kawiarnie
domy wczasowe i pensjonaty
nowoczesne stołówki pracownicze, np.: w biurowcach, bankach itp.

Obejrzyj filmy:

(Fot. Pexels)