WSPÓŁPRACA Z LICEUM HOTELARSKIM W MAZAMET(FRANCJA)

 

Współpraca Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Liceum Hotelarskim w Mazamet rozpoczęła się w 1993 roku w ramach umowy o partnerstwie pomiędzy miastami bliźniaczymi Mazamet i Rybnik. Początkowo były to krótkie, dwutygodniowe wyjazdy młodzieży do Polski i Francji, których celem było odkrywanie tajników francuskiej i polskiej kuchni w trakcie wspólnych zajęć w warsztatach szkolnych oraz poznawanie kultury, tradycji i historii obydwu krajów podczas organizowanych wycieczek. Młodzież mieszkała w rodzinach, dzięki czemu mogła poznać życie codzienne mieszkańców Polski
i Francji oraz doskonalić znajomość języka francuskiego. Uczniowie pokrywali koszty wyjazdu we własnym zakresie a na zorganizowanie pobytu ich kolegów z Francji szukano sponsorów.

Po kilkuletniej przerwie wraz z możliwością realizacji staży zagranicznych młodzieży szkolnej
w ramach projektów europejskich kontakty zostały reaktywowane i trwają do dnia dzisiejszego.
25 maja 2009 roku do Rybnika przyjechało czterech uczniów tamtejszej szkoły w celu odbycia praktyk zawodowych. W ten sposób pierwsze podwaliny współpracy na nowych zasadach pomiędzy szkołą
w Mazamet a ZSE-U zostały położone. W czerwcu 2010 roku  została podpisana umowa
o partnerstwie szkół  w obecności prezydenta miasta Rybnika i mera miasta Mazamet.

Od tej pory młodzież francuska co roku przyjeżdża na praktyki do Rybnika i opuszcza nasz kraj bardzo zadowolona, chociaż nie zawsze Polska jest dla nich krajem priorytetowym.

Natomiast uczniowie ZSE-U dwukrotnie odbywali praktyki zawodowe we Francji w roku 2011 i 2017 w ramach dwóch projektów unijnych realizowanych przez naszą szkołę „Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów” oraz „Gastronomia i hotelarstwo w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość”. Beneficjenci obydwu projektów realizowali praktyki w hotelach
i restauracjach o najwyższych europejskich standardach. Dzięki temu mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe, poznać francuską organizację pracy i system kształcenia, pogłębiać znajomość języka oraz poznać historię i kulturę Francji.