Gdzie szukać pomocy ?

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kościuszki 55
tel. 32 – 42 23 935
https://ppprybnik.pl/

Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii (dla osób z rejonu Rybnika)
ul. B. Chrobrego 16
tel. 32 – 42 25 639
http://www.oikip.rybnik.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (dla osób spoza Rybnika)
ul. 3 Maja 31
tel. 32 – 42 60 033
http://pcpr.rybnik.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Psychologiczna
ul. Śląska 1
tel. 32 -739 33 84
tel. 507 477 057
http://www.psychiatria.rybnik.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Gliwicka 33
tel. 32 43 28 229
https://psychiatria.com/

Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „Integrum”
ul. Młyńska 10
tel. 32 – 433 24 44
ul. Lompy 10
tel. 32 – 433 24 42
http://integrum.com.pl/

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żużlowa 25
tel. 32 – 42 211 11-18
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/

Zespół ds. przemocy
ul. Zebrzydowicka 30
tel. 32 – 42 26 080
https://www.pomocspoleczna.rybnik.pl/przemoc,m,15

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=315