Aktualizacja harmonogramu praktyk – maj 2020:

Klasy: 3 TA, 3 TŻ, 3 TL, 3 TB, 3 TCL – praktyki zawodowe od 25.05.2020 do 19.06.2020.

Klasy: 3 TG, 3 THR, 3 TR, 2 TB – praktyki zawodowe od 08.06.2020 do 19.06.2020.

 

Harmonogram praktyk zaplanowany we wrześniu 2019 r.:

2 TB – 11-22.05.2020 (2 tygodnie)

2 TC – 02-13.03.2020 (2 tygodnie)

3 TA (technik hotelarstwa) – 5 godzin/poniedziałek

3 TG, 3 TR, 3 THR – 02.03.2020 r. – 27.03.2020 r.

3 TA, 3 TŻ, 3 TL, 3 TB, 3 TCL – 04.05.2020 r. – 29.05.2020 r.

RCEZ:

2 TG – 5 godzin / poniedziałek

2 TŻ – 5 godzin / wtorek