3 TA (TECHNIK HOTELARSTWA)

5 godz./poniedziałek

 

3 TC, 3 TL

02.11.2020 r. – 27.11.2020 r.

 

2 TA, 2 TH, 2 TR, 2 TG, 2 TŻ, 3 TB, 3 TO

01.03.2021 r. – 26.03.2021 r.

 

2 TB, 2 TL, 3 TA, 3 TH, 3 TR, 3 TG, 3 TŻ

26.04.2021 r. – 21.05.2021 r.

 

Zajęcia praktyczne

2 KM – kucharz – 6 godz. / czwartek

2 KM – magazynier logistyk – 6 godz. / czwartek

 

Pracownia technologii gastronomicznej

2 TGP – 6 godz. / poniedziałek

2 TŻ – 5 godz. / wtorek

2 TG – 5 godz. / środa