Kandydaci zakwalifikowani do ZSE-U w Rybniku do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

Kandydaci zakwalifikowani do innych szkół

Kandydaci niezakwalifikowani

Kandydaci zakwalifikowani w rekrutacji uzupełniającej