Kandydaci zakwalifikowani do klas pierwszych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych

Zakwalifikowani do innych szkół

Niezakwalifikowani do klas pierwszych