„ Mistrzowie reklamy”

Nazwa beneficjenta: RYBNIK – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Podmiot realizujący projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego)

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2022

Całkowita wartość projektu: 669 226,66 zł
Wydatki kwalifikowane: 669 226,66 zł
Dofinansowanie: 635 765,33 zł
Wkład Funduszu Europejskich: 568 842,66 zł

Opis projektu:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych z początkiem roku szkolnego 2020/2021 przystąpił do realizacji kolejnego projektu unijnego pt.: Mistrzowie reklamy” w ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19.

Projekt jest skierowany do 225 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, kształcących się w zawodach: technik reklamy i technik organizacji reklamy. Uczniowie odbędą kursy doskonalące i podnoszące ich kwalifikacje. Wezmą udział w stażach u pracodawców, które zwiększą ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 8 nauczycieli, którzy skorzystają ze studiów podyplomowych, szkoleń branżowych i szkoleń doskonalących. Stworzone zostanie laboratorium fotograficzne. Zorganizowane zostaną zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego oraz doskonalące umiejętności kluczowe.

Projekt będzie realizowany przez 22 miesiące w latach 2020 do 2022. Po ukończeniu projektu uczniowie naszej szkoły będą bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców, a nauczyciele poszerzą swoją wiedzę.

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Katarzyna Sładczyk
Kierownik projektu
tel. 32 42 23 663
dyrektor.k.sladczyk@zseu.pl

Barbara Wilkoławska
Koordynator projektu
tel. 32 42 23 663
b.wilkolawska@zseu.pl

Dawid Szpunar
Asystent koordynatora ds. technicznych
tel. 32 42 23 663
informatyk@zseu.pl

Katarzyna Migas
Asystent koordynatora ds. administracyjnych
tel. 32 42 23 663
k.migas@zseu.pl

Centrum Usług Wspólnych
Księgowość projektu
ul. W. S. Reymonta 69
44-200 Rybnik
tel: 32 439 06 00

REGULAMIN PROJEKTU:

W październiku 2020r. odbędzie się pierwsza rekrutacja do projektu „Mistrzowie reklamy”. Poniżej znajduje się regulamin, w którym określone zostały zasady rekrutacji, w tym naborze, Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas I ,II, III i IV technikum reklamy i organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku.

Kliknij, aby pobrać regulamin: REGULAMIN

  1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia udziału w projekcie – uczeń
  2. Załącznik nr 1a – formularz zgłoszenia udziału w projekcie –nauczyciel
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata projektu – uczeń
  4. Załącznik nr 2a – oświadczenie kandydata projektu – nauczyciel
  5. Załącznik nr 3 – opinia wychowawcy – uczeń
  6. Załącznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

AKTUALNOŚCI:

6.10.2020 r.
Uwaga!!! Rekrutacja!!!

Od 12.10.2020 r. do 26.10.2020 r. w sekretariacie szkoły można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy”.
Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie: technik organizacji reklamy i technik reklamy
Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.

28.10.2020 r.

UWAGA !!! Osoby biorące udział w rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy” 

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy” zapraszamy na rekrutacyjny TEST wiedzy z reklamy .
Test odbędzie się w środę tj. 28.10.2020 r. o godzinie:

16:00 – klasy IV
16:30 – klasy: III
17:00 – klasy: II
17:30 – klasy I

Proszę o dołączenie w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej porze do zaplanowanego spotkania w kalendarzu na platformie Teams.
Test odbędzie się na platformie TEAMS, na której zostały już stworzone Zespoły o nazwach:

Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy I
Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy II
Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy III
Projekt „Mistrzowie reklamy” – klasy IV

Do wszystkich osób biorących udział w rekrutacji została przesłana wiadomość w e-dzienniku.
Zapraszamy.
10.11.2020 r.
Wyniki Rekrutacji
LP. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE Z MATMATYKI KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Magdalena Owczarzy 2 TRP 13
3 Pośpieszny Weronika 2 TRP 11
4 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
5 Gabryś Vanessa Ewa 1 TMP 10
6 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9
7 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9
8 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9
9 Bank Wiktoria 2 TR 9
10 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
11 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
12 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8
13 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8
14 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
15 Mostek Marta Magdalena 1 TMP 8
16 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7
17 Węgrzyk Emilia 1 TMP 7
18 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6
19 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6
20 Lilianna Wochnik 1 TRP 3

 

LP. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
3 Magdalena Owczarzy 2 TRP 13
4 Buchta Wanessa Weronika 2 TRP 12
5 Zaremba Magdalena Joanna 1 TRP 11
6 Pośpieszny Weronika 2 TRP 11
7 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
8 Pytel Olga Agnieszka 2 TRP 10
9 Sztorc Amelia Julia 1 TMP 9
10 Bank Wiktoria 2 TR 9
11 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
12 Suchan Julia Karina 2 TR 9
13 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
14 Zięcina Adrianna 2 TR 9
15 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9
16 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9
17 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9
18 Rojek Marta Kinga 1 TRP 9
19 Warmus Kaja 1 TRP 8
20 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 8
21 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8
22 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
23 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8
24 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8
25 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7
26 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7
27 Zawistowska Jessica 2 TR 7
28 Walczak Aleksandra Julia 2 TRP 7
29 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7
30 Baron Simona Dorota 2 TR 6
31 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6

 

LP. ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15
3 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
4 Bluszcz Nadia 2 TR 12
5 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12
6 Król Natalia 3 TR 12
7 Byglewska Julia Maria 3 TR 11
8 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11
9 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
10 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
11 Kozik Julita 3 TR 10
12 Partyka Julia 3 TR 10
13 Siwoń Julia Maria 3 TR 10
14 Bank Wiktoria 2 TR 9
15 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
16 Suchan Julia Karina 2 TR 9
17 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
18 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9
19 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9
20 Różański Jakub 3 TR 9
21 Wywrot Julia Monika 3 TR 9
22 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8
23 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
24 Anton Karolina Alicja 3 TR 8
25 Data Julia Katarzyna 3 TR 8
26 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8
27 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
28 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8
29 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8
30 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8
31 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7
32 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7
33 Zawistowska Jessica 2 TR 7
34 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7
35 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7
36 Baron Simona Dorota 2 TR 6
37 Faber Nikola Kinga 3 TR 6
38 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6
39 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6

 

LP. CERTYFIKOWANE KURSY KLASA PKT wynik egzaminu wiedzy z reklamy
1 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15 26
2 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15 24
3 Owczarzy Magdalena Dominika 2 TRP 13 23
4 Worek Martyna Edyta 2 TR 13 23
5 Buchta Wanessa Weronika 2 TRP 12 20
6 Bluszcz Nadia 2 TR 12 27
7 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12 22
8 Król Natalia 3 TR 12 21
9 Zaremba Magdalena Joanna 1 TRP 11 27
10 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11 22
11 Pośpieszny Weronika Monika 2 TRP 11 22
12 Byglewska Julia Maria 3 TR 11 22
13 Kozik Julita 3 TR 10 29
14 Siwoń Julia Maria 3 TR 10 28
15 Gabryś Vanessa Ewa 1 TMP 10 27
16 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10 27
17 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10 24
18 Partyka Julia 3 TR 10 24
19 Pytel Olga Agnieszka 2 TRP 10 17
20 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9 28
21 Zięcina Adrianna 2 TR 9 28
22 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9 27
23 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9 27
24 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9 27
LISTA REZERWOWA (CERTYFIKOWANE KURSY ZAWODOWE)
25 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9 26
26 Bank Wiktoria 2 TR 9 25
27 Sztorc Amelia Julia 1 TMP 9 25
28 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9 25
29 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9 24
30 Suchan Julia Karina 2 TR 9 24
31 Wywrot Julia Monika 3 TR 9 24
32 Rojek Marta Kinga 1 TRP 9 23
33 Różański Jakub 3 TR 9 18
34 Mizyn Anna Weronika 2 TRP 8 27
35 Anton Karolina Alicja 3 TR 8 27
36 Mostek Marta Magdalena 1 TMP 8 26
37 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8 26
38 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8 25
39 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8 25
40 Warmus Kaja 1 TRP 8 24
41 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8 24
42 Data Julia Katarzyna 3 TR 8 24
43 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8 24
44 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8 24
45 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8 23
46 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8 23
47 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8 22
48 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7 23
49 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7 22
50 Rzewnicka Nadia Małgorzata 1 TRP 8 21
51 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7 21
52 Węgrzyk Emilia 1 TMP 7 21
53 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7 21
54 Walczak Aleksandra Julia 2 TRP 7 21
55 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7 21
56 Zawistowska Jessica 2 TR 7 20
57 Krawczyk Kamila Martyna 2 TRP 6 27
58 Faber Nikola Kinga 3 TR 6 25
59 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6 25
60 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6 23
61 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6 22
62 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6 21
63 Baron Simona Dorota 2 TR 6 20

 

LP. STAŻE KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15
3 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
4 Bluszcz Nadia 2 TR 12
5 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12
6 Król Natalia 3 TR 12
7 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11
8 Byglewska Julia Maria 3 TR 11
9 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
10 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
11 Kozik Julita 3 TR 10
12 Partyka Julia 3 TR 10
13 Siwoń Julia Maria 3 TR 10
14 Bank Wiktoria 2 TR 9
15 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
16 Suchan Julia Karina 2 TR 9
17 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
18 Zięcina Adrianna 2 TR 9
19 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9
20 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9
21 Różański Jakub 3 TR 9
22 Wywrot Julia Monika 3 TR 9
23 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
24 Anton Karolina Alicja 3 TR 8
25 Data Julia Katarzyna 3 TR 8
26 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8
27 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
28 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8
29 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8
30 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8
31 Zawistowska Jessica 2 TR 7
32 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7
33 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7
34 Baron Simona Dorota 2 TR 6
35 Faber Nikola Kinga 3 TR 6
36 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6
37 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6
38 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6

 

LP ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA PKT
1 Pikus Sebastian IV TR 8
2 Magiera Klaudia IV TR 7
3 Błędowska Paulina IV TR 6
4 Knop Gabriela IV TR 5
5 Ćwiklińska Wiktoria IV TR 5
6 Wiatr Klaudia IV TR 4
7 Chroboczek Dorota IV TR 2

 

LP ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI KLASA PKT
1 Staniucha Mateusz IV THR 10
2 Sokołowska Nikola IV THR 9
3 Pikus Sebastian IV TR 8
4 Baracz Karolina IV THR 6
5 Rawiak Klaudia IV THR 6
6 Michalska Kinga IV TR 5
7 Wenglorz Natalia IV TR 5
8 Wijas Maria IV TR 5
9 Bożek Marta IV THR 5
10 Batóg Angelika IV TR 4
11 Wiatr Klaudia IV TR 4
12 Losza Patrycja IV THR 4
13 Chroboczek Dorota IV TR 2

 

15.02.2021 r.

UWAGA!!! Rekrutacja uzupełniająca dla klasy 2 TR i 3 TR !!!

Z uwagi na wolne miejsca w grupach, w których zajęcia prowadzone są dla klas 2TR i 3TR
od 15.02.2021 r. do 18.02.2021 r. odbędzie się rekrutacja dodatkowa. W sekretariacie
uczniowskim można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy” na
zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.
W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział uczniowie klas 2TR i 3TR. Wszystkie dokumenty
muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być
czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą
być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.
Uwaga! W formularzu (załącznik nr 1) zaznaczyć należy jedną formę wsparcia – zajęcia
przygotowujące do egzaminu zawodowego

 

2.03.2021 r.

UWAGA!!! Rekrutacja uzupełniająca dla klas IV kierunku technik organizacji reklamy

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Z uwagi na wolne miejsca na zajęcia z doradcą zawodowym od 3.03.2021 r. do 9.03.2021 r.
odbędzie się rekrutacja dodatkowa. W sekretariacie uczniowskim można składać dokumenty
rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy” na zajęcia z doradcą zawodowym.

W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych na kierunku
reklamowym. Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione
drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. Dokumentów proszę nie
zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.