„ Mistrzowie reklamy”

Nazwa beneficjenta: RYBNIK – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Podmiot realizujący projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego)

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2022

Całkowita wartość projektu: 669 226,66 zł
Wydatki kwalifikowane: 669 226,66 zł
Dofinansowanie: 635 765,33 zł
Wkład Funduszu Europejskich: 568 842,66 zł

Opis projektu:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych z początkiem roku szkolnego 2020/2021 przystąpił do realizacji kolejnego projektu unijnego pt.: Mistrzowie reklamy” w ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19.

Projekt jest skierowany do 225 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, kształcących się w zawodach: technik reklamy i technik organizacji reklamy. Uczniowie odbędą kursy doskonalące i podnoszące ich kwalifikacje. Wezmą udział w stażach u pracodawców, które zwiększą ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 8 nauczycieli, którzy skorzystają ze studiów podyplomowych, szkoleń branżowych i szkoleń doskonalących. Stworzone zostanie laboratorium fotograficzne. Zorganizowane zostaną zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego oraz doskonalące umiejętności kluczowe.

Projekt będzie realizowany przez 22 miesiące w latach 2020 do 2022. Po ukończeniu projektu uczniowie naszej szkoły będą bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców, a nauczyciele poszerzą swoją wiedzę.

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Katarzyna Sładczyk
Kierownik projektu
tel. 32 42 23 663
dyrektor.k.sladczyk@zseu.pl

Barbara Wilkoławska
Koordynator projektu
tel. 32 42 23 663
b.wilkolawska@zseu.pl

Dawid Szpunar
Asystent koordynatora ds. technicznych
tel. 32 42 23 663
informatyk@zseu.pl

Katarzyna Migas
Asystent koordynatora ds. administracyjnych
tel. 32 42 23 663
k.migas@zseu.pl

Centrum Usług Wspólnych
Księgowość projektu
ul. W. S. Reymonta 69
44-200 Rybnik
tel: 32 439 06 00

REGULAMIN PROJEKTU:

W październiku 2020r. odbędzie się pierwsza rekrutacja do projektu „Mistrzowie reklamy”. Poniżej znajduje się regulamin, w którym określone zostały zasady rekrutacji, w tym naborze, Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas I ,II, III i IV technikum reklamy i organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku.

Kliknij, aby pobrać regulamin: REGULAMIN

  1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia udziału w projekcie – uczeń
  2. Załącznik nr 1a – formularz zgłoszenia udziału w projekcie –nauczyciel
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata projektu – uczeń
  4. Załącznik nr 2a – oświadczenie kandydata projektu – nauczyciel
  5. Załącznik nr 3 – opinia wychowawcy – uczeń
  6. Załącznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

AKTUALNOŚCI:

6.10.2020 r.
Uwaga!!! Rekrutacja!!!

Od 12.10.2020 r. do 26.10.2020 r. w sekretariacie szkoły można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy”.
Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie: technik organizacji reklamy i technik reklamy
Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.

28.10.2020 r.

UWAGA !!! Osoby biorące udział w rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy” 

Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy” zapraszamy na rekrutacyjny TEST wiedzy z reklamy .
Test odbędzie się w środę tj. 28.10.2020 r. o godzinie:

16:00 – klasy IV
16:30 – klasy: III
17:00 – klasy: II
17:30 – klasy I

Proszę o dołączenie w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej porze do zaplanowanego spotkania w kalendarzu na platformie Teams.
Test odbędzie się na platformie TEAMS, na której zostały już stworzone Zespoły o nazwach:

Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy I
Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy II
Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy III
Projekt „Mistrzowie reklamy” – klasy IV

Do wszystkich osób biorących udział w rekrutacji została przesłana wiadomość w e-dzienniku.
Zapraszamy.
10.11.2020 r.
Wyniki Rekrutacji
LP. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE Z MATMATYKI KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Magdalena Owczarzy 2 TRP 13
3 Pośpieszny Weronika 2 TRP 11
4 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
5 Gabryś Vanessa Ewa 1 TMP 10
6 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9
7 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9
8 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9
9 Bank Wiktoria 2 TR 9
10 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
11 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
12 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8
13 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8
14 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
15 Mostek Marta Magdalena 1 TMP 8
16 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7
17 Węgrzyk Emilia 1 TMP 7
18 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6
19 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6
20 Lilianna Wochnik 1 TRP 3

 

LP. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
3 Magdalena Owczarzy 2 TRP 13
4 Buchta Wanessa Weronika 2 TRP 12
5 Zaremba Magdalena Joanna 1 TRP 11
6 Pośpieszny Weronika 2 TRP 11
7 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
8 Pytel Olga Agnieszka 2 TRP 10
9 Sztorc Amelia Julia 1 TMP 9
10 Bank Wiktoria 2 TR 9
11 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
12 Suchan Julia Karina 2 TR 9
13 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
14 Zięcina Adrianna 2 TR 9
15 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9
16 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9
17 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9
18 Rojek Marta Kinga 1 TRP 9
19 Warmus Kaja 1 TRP 8
20 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 8
21 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8
22 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
23 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8
24 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8
25 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7
26 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7
27 Zawistowska Jessica 2 TR 7
28 Walczak Aleksandra Julia 2 TRP 7
29 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7
30 Baron Simona Dorota 2 TR 6
31 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6

 

LP. ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15
3 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
4 Bluszcz Nadia 2 TR 12
5 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12
6 Król Natalia 3 TR 12
7 Byglewska Julia Maria 3 TR 11
8 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11
9 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
10 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
11 Kozik Julita 3 TR 10
12 Partyka Julia 3 TR 10
13 Siwoń Julia Maria 3 TR 10
14 Bank Wiktoria 2 TR 9
15 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
16 Suchan Julia Karina 2 TR 9
17 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
18 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9
19 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9
20 Różański Jakub 3 TR 9
21 Wywrot Julia Monika 3 TR 9
22 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8
23 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
24 Anton Karolina Alicja 3 TR 8
25 Data Julia Katarzyna 3 TR 8
26 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8
27 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
28 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8
29 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8
30 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8
31 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7
32 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7
33 Zawistowska Jessica 2 TR 7
34 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7
35 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7
36 Baron Simona Dorota 2 TR 6
37 Faber Nikola Kinga 3 TR 6
38 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6
39 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6

 

LP. CERTYFIKOWANE KURSY KLASA PKT wynik egzaminu wiedzy z reklamy
1 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15 26
2 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15 24
3 Owczarzy Magdalena Dominika 2 TRP 13 23
4 Worek Martyna Edyta 2 TR 13 23
5 Buchta Wanessa Weronika 2 TRP 12 20
6 Bluszcz Nadia 2 TR 12 27
7 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12 22
8 Król Natalia 3 TR 12 21
9 Zaremba Magdalena Joanna 1 TRP 11 27
10 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11 22
11 Pośpieszny Weronika Monika 2 TRP 11 22
12 Byglewska Julia Maria 3 TR 11 22
13 Kozik Julita 3 TR 10 29
14 Siwoń Julia Maria 3 TR 10 28
15 Gabryś Vanessa Ewa 1 TMP 10 27
16 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10 27
17 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10 24
18 Partyka Julia 3 TR 10 24
19 Pytel Olga Agnieszka 2 TRP 10 17
20 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9 28
21 Zięcina Adrianna 2 TR 9 28
22 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9 27
23 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9 27
24 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9 27
LISTA REZERWOWA (CERTYFIKOWANE KURSY ZAWODOWE)
25 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9 26
26 Bank Wiktoria 2 TR 9 25
27 Sztorc Amelia Julia 1 TMP 9 25
28 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9 25
29 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9 24
30 Suchan Julia Karina 2 TR 9 24
31 Wywrot Julia Monika 3 TR 9 24
32 Rojek Marta Kinga 1 TRP 9 23
33 Różański Jakub 3 TR 9 18
34 Mizyn Anna Weronika 2 TRP 8 27
35 Anton Karolina Alicja 3 TR 8 27
36 Mostek Marta Magdalena 1 TMP 8 26
37 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8 26
38 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8 25
39 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8 25
40 Warmus Kaja 1 TRP 8 24
41 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8 24
42 Data Julia Katarzyna 3 TR 8 24
43 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8 24
44 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8 24
45 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8 23
46 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8 23
47 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8 22
48 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7 23
49 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7 22
50 Rzewnicka Nadia Małgorzata 1 TRP 8 21
51 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7 21
52 Węgrzyk Emilia 1 TMP 7 21
53 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7 21
54 Walczak Aleksandra Julia 2 TRP 7 21
55 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7 21
56 Zawistowska Jessica 2 TR 7 20
57 Krawczyk Kamila Martyna 2 TRP 6 27
58 Faber Nikola Kinga 3 TR 6 25
59 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6 25
60 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6 23
61 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6 22
62 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6 21
63 Baron Simona Dorota 2 TR 6 20

 

LP. STAŻE KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15
3 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
4 Bluszcz Nadia 2 TR 12
5 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12
6 Król Natalia 3 TR 12
7 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11
8 Byglewska Julia Maria 3 TR 11
9 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
10 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
11 Kozik Julita 3 TR 10
12 Partyka Julia 3 TR 10
13 Siwoń Julia Maria 3 TR 10
14 Bank Wiktoria 2 TR 9
15 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
16 Suchan Julia Karina 2 TR 9
17 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
18 Zięcina Adrianna 2 TR 9
19 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9
20 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9
21 Różański Jakub 3 TR 9
22 Wywrot Julia Monika 3 TR 9
23 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
24 Anton Karolina Alicja 3 TR 8
25 Data Julia Katarzyna 3 TR 8
26 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8
27 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
28 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8
29 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8
30 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8
31 Zawistowska Jessica 2 TR 7
32 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7
33 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7
34 Baron Simona Dorota 2 TR 6
35 Faber Nikola Kinga 3 TR 6
36 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6
37 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6
38 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6

 

LP ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA PKT
1 Pikus Sebastian IV TR 8
2 Magiera Klaudia IV TR 7
3 Błędowska Paulina IV TR 6
4 Knop Gabriela IV TR 5
5 Ćwiklińska Wiktoria IV TR 5
6 Wiatr Klaudia IV TR 4
7 Chroboczek Dorota IV TR 2

 

LP ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI KLASA PKT
1 Staniucha Mateusz IV THR 10
2 Sokołowska Nikola IV THR 9
3 Pikus Sebastian IV TR 8
4 Baracz Karolina IV THR 6
5 Rawiak Klaudia IV THR 6
6 Michalska Kinga IV TR 5
7 Wenglorz Natalia IV TR 5
8 Wijas Maria IV TR 5
9 Bożek Marta IV THR 5
10 Batóg Angelika IV TR 4
11 Wiatr Klaudia IV TR 4
12 Losza Patrycja IV THR 4
13 Chroboczek Dorota IV TR 2

 

15.02.2021 r.

UWAGA!!! Rekrutacja uzupełniająca dla klasy 2 TR i 3 TR !!!

Z uwagi na wolne miejsca w grupach, w których zajęcia prowadzone są dla klas 2TR i 3TR
od 15.02.2021 r. do 18.02.2021 r. odbędzie się rekrutacja dodatkowa. W sekretariacie
uczniowskim można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy” na
zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.
W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział uczniowie klas 2TR i 3TR. Wszystkie dokumenty
muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być
czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą
być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.
Uwaga! W formularzu (załącznik nr 1) zaznaczyć należy jedną formę wsparcia – zajęcia
przygotowujące do egzaminu zawodowego

 

2.03.2021 r.

UWAGA!!! Rekrutacja uzupełniająca dla klas IV kierunku technik organizacji reklamy

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Z uwagi na wolne miejsca na zajęcia z doradcą zawodowym od 3.03.2021 r. do 9.03.2021 r.
odbędzie się rekrutacja dodatkowa. W sekretariacie uczniowskim można składać dokumenty
rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy” na zajęcia z doradcą zawodowym.

W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych na kierunku
reklamowym. Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione
drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. Dokumentów proszę nie
zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.

 

08.11.2021 r.

UWAGA!!! REKRUTACJA!!!!
Od 8 listopada 2021 roku do 23 listopada 2021 roku  u wychowawców można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy”. Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas kształcących się w zawodzie: technik organizacji reklamy
oraz technik reklamy. Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy muszą być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez
opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać. Druki formularzy zgłoszeniowych uczniowie otrzymają od swoich wychowawców lub też mogą pobrać je ze strony projektu i wydrukować. Na lekcji wychowawczej uczniowie zostaną wprowadzeni w tematykę projektu, zasady rekrutacji i zakres wsparcia.
7.01.2022 r.
Wyniki rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy”
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Widera Sandra 1TMP 14
2 Palenga Nikola 3TCR 14
3 Swoboda Daria 3TRP 14
4 Kuczera Jakub 1 TMP 11
5 Wieczorek Zofia 3 TCR 10
6 Pośpieszny Weronika 3TRP 10
7 Czernij Emilia 1TMP 9
8 Kurpanik Patrycja 1TRP 9
9 Słonina Patrycja 3TCR 9
10 Trybuś Wiktoria 3TCR 9
11 Nowak Wiktoria 3TR 9
12 Świtlik Emilia 3TR 9
13 Czyż Natalia 3TR 9
14 Olszak Zuzanna 1TMP 8
15 Nowakowski Beniamin 3 TCR 8
16 Bałos Zuzia 3TR 8
17 Hyła Oliwia 1TMP 7
18 Cieślik Magda 1TMP 7
19 Chromik Kaja 3TCR 7
20 Pelc Natalia 3TR 7
21 Stipković Lea 3TR 7
22 Maseli Oliwia 3TR 7
23 Orlik Martyna 3TRP 7
24 Wlazło Bartosz 1TMP 6
25 Zawistowska Jessica 3TR 6
26 Marczak Natalia 3TR 6
27 Bank Wiktoria 3TR 6
28 Cieślok Emilia 3TR 6
29 Gałeczka Kacper 3TR 6
30 Fatan Marta 1TMP 5

 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Widera Sandra 1TMP 14
2 Swoboda Daria 3TRP 14
3 Graba Beata 1trp 13
4 Graba Łukasz 3 TCR 12
5 Kuczera Jakub 1 TMP 11
6 Buchta Wanessa 3TRP 11
7 Pośpieszny Weronika 3TRP 10
8 Czernij Emilia 1TMP 9
9 Zaremba Magdalena 2TRP 9
10 Mularczyk Paulina 3TR 9
11 Nowak Wiktoria 3TR 9
12 Świtlik Emilia 3TR 9
13 Czyż Natalia 3TR 9
14 Skurska Martyna 3TR 9
15 Wardęga Zuzanna 3TRP 9
16 Olszak Zuzanna 1TMP 8
17 Gojny Agnieszka 1TRP 8
18 Bałos Zuzia 3TR 8
19 Szczęsna Martyna 2 trp 7
20 Chromik Kaja 3TCR 7
21 Bolik Wioleta 3TR 7
22 Stipković Lea 3TR 7
23 Orlik Martyna 3TRP 7
24 Wlazło Bartosz 1TMP 6
25 Zawistowska Jessica 3TR 6
26 Marczak Natalia 3TR 6
27 Gałeczka Kacper 3TR 6
lista rezerwowa
Timler Tymoteusz 2TMP 4

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Palenga Nikola 3TCR 14
2 Swoboda Daria 3TRP 14
3 Owczarzy Magdalena 3TRP 13
4 Graba Łukasz 3 TCR 12
5 Traczyk Emilia 3TCR 11
6 Buchta Wanessa 3TRP 11
7 Wieczorek Zofia 3 TCR 10
8 Pytel Olga 3TRP 10
9 Pośpieszny Weronika 3TRP 10
10 Słonina Patrycja 3TCR 9
11 Trybuś Wiktoria 3TCR 9
12 Wardęga Zuzanna 3TRP 9
13 Bąk Marta 3TRP 9
14 Witkowska Katarzyna 3TRP 9
15 Parma Kacper 3 TCR 8
16 Nowakowski Beniamin 3 TCR 8
lista rezerwowa
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Walczak Aleksandra 3TRP 8
2 Chromik Kaja 3TCR 7
3 Pietryga Patrycja 3TCR 7
4 Cieszkowska Julia 3TCR 7
5 Orlik Martyna 3TRP 7
6 Belkius Martyna 3 TRP 7
7 Kotula Wiktoria 3trp 6
8 Franczuk Wiktoria 3TRP 4

 

Staże
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Dudek Emilia 3TR 8
2 Mularczyk Paulina 3TR 9
3 Nowak Wiktoria 3TR 9
4 Bolik Wioleta 3TR 7
5 Pelc Natalia 3TR 7
6 Spyra Klaudia 3TR 9
7 Bałos Zuzia 3TR 8
8 Banasik Oliwia 3 TR 8
9 Stipković Lea 3TR 7
10 Marczak Natalia 3TR 6
11 Maseli Oliwia 3TR 7
12 Skurska Martyna 3TR 9
13 Wieczorek Zofia 3 TCR 10
14 Chromik Kaja 3TCR 7
15 Graba Łukasz 3 TCR 12
16 Traczyk Emilia 3TCR 11
17 Pietryga Patrycja 3TCR 7
18 Palenga Nikola 3TCR 14
19 Parma Kacper 3 TCR 8
20 Cieszkowska Julia 3TCR 7
21 Słonina Patrycja 3TCR 9
22 Nowakowski Beniamin 3 TCR 8
23 Trybuś Wiktoria 3TCR 9
24 Pytel Olga 3TRP 10
25 Orlik Martyna 3TRP 7
26 Belkius Martyna 3 TRP 7
27 Kotula Wiktoria 3trp 6
28 Wardęga Zuzanna 3TRP 9
29 Bąk Marta 3TRP 9
30 Franczuk Wiktoria 3TRP 4
31 Witkowska Katarzyna 3TRP 9
32 Swoboda Daria 3TRP 14
33 Owczarzy Magdalena 3TRP 13
34 Buchta Wanessa 3TRP 11
35 Walczak Aleksandra 3TRP 8
36 Pośpieszny Weronika 3TRP 10

 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka polskiego
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Michalska Agnieszka 4 TR 15
2 Chmielowski Adam 4 TR 13
3 Byglewska Julia 4 TR 12
4 Kozik Julita 4 TR 10
5 Kuźnik Olivia 4 TR 10
6 Jarosławska Sandra 4 TR 10
7 Partyka Julia 4 TR 9
8 Wywrot Julia 4 TR 9
lista rezerwowa
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Dziopa Alicja 4 TR 9
2 Mańczyk Paulina 4 TR 9
3 Krawczyńska Julia 4 TR 9
4 Data Julia 4 TR 9
5 Nowroth Wiktoria 4 TR 9
6 Wowra Natalia 4 TR 8
7 Tatarczyk Bartosz 4 TR 8
8 Kisiel Aleksandra 4 TR 8
9 Rak Ryszard 4 TR 7
10 Strużny Martyna 4 TR 6

 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Michalska Agnieszka 4 TR 15
2 Król Natalia 4 TR 12
3 Kozik Julita 4 TR 10
4 Jarosławska Sandra 4 TR 10
5 Partyka Julia 4 TR 9
6 Wywrot Julia 4 TR 9
7 Siwoń Julia 4 TR 9
8 Dziopa Alicja 4 TR 9
lista rezerwowa
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Krawczyńska Julia 4 TR 9
2 Mańczyk Paulina 4 TR 9
3 Data Julia 4 TR 9
4 Nowroth Wiktoria 4 TR 9
5 Tatarczyk Bartosz 4 TR 8
6 Kisiel Aleksandra 4 TR 8
7 Rak Ryszard 4 TR 7
8 Strużny Martyna 4 TR 6
9 Anton Karolina 4 TR 4

 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Kozik Julita 4 TR 10
2 Kuźnik Olivia 4 TR 10
3 Jarosławska Sandra 4 TR 10
4 Dziopa Alicja 4 TR 9
5 Data Julia 4 TR 9
6 Nowroth Wiktoria 4 TR 9
7 Grelich Dominik 4 TR 5

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Michalska Agnieszka 4 TR 15
2 Chmielowski Adam 4 TR 13
3 Król Natalia 4 TR 12
4 Byglewska Julia 4 TR 12
5 Kozik Julita 4 TR 10
6 Kuźnik Olivia 4 TR 10
7 Jarosławska Sandra 4 TR 10
8 Partyka Julia 4 TR 9
9 Wywrot Julia 4 TR 9
10 Siwoń Julia 4 TR 9
11 Dziopa Alicja 4 TR 9
12 Krawczyńska Julia 4 TR 9
13 Mańczyk Paulina 4 TR 9
14 Data Julia 4 TR 9
15 Nowroth Wiktoria 4 TR 9
16 Wowra Natalia 4 TR 8
lista rezerwowa
lp. Nazwisko Imię Klasa suma
1 Tatarczyk Bartosz 4 TR 8
2 Kisiel Aleksandra 4 TR 8
3 Rak Ryszard 4 TR 7
4 Strużny Martyna 4 TR 6
5 Grelich Dominik 4 TR 5
6 Anton Karolina 4 TR 4

 

Certyfikowane kursy zawodowe
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Widera Sandra 1TMP 14
2 Swoboda Daria 3TRP 14
3 Graba Beata 1trp 13
4 Owczarzy Magdalena 3TRP 13
5 Kuczera Jakub 1 TMP 11
6 Traczyk Emilia 3TCR 11
7 Buchta Wanessa 3TRP 11
8 Pytel Olga 3TRP 10
9 Pośpieszny Weronika 3TRP 10
10 Spyra Klaudia 3TR 9
11 Czernij Emilia 1TMP 9
12 Kurpanik Patrycja 1TRP 9
lista rezerwowa
lp. Nazwisko Imię Klasa Suma punktów
1 Zaremba Magdalena 2TRP 9
2 Mularczyk Paulina 3TR 9
3 Nowak Wiktoria 3TR 9
4 Bąk Marta 3TRP 9
5 Witkowska Katarzyna 3TRP 9
6 Słonina Patrycja 3TCR 9
7 Trybuś Wiktoria 3TCR 9
8 Świtlik Emilia 3TR 9
9 Czyż Natalia 3TR 9
10 Skurska Martyna 3TR 9
11 Gojny Agnieszka 1TRP 8
12 Olszak Zuzanna 1TMP 8
13 Dudek Emilia 3TR 8
14 Parma Kacper 3 TCR 8
15 Nowakowski Beniamin 3 TCR 8
16 Bałos Zuzia 3TR 8
17 Banasik Oliwia 3 TR 8
18 Walczak Aleksandra 3TRP 8
19 Hyła Oliwia 1TMP 7
20 Cieślik Magda 1TMP 7
21 Szczęsna Martyna 2 trp 7
22 Chromik Kaja 3TCR 7
23 Orlik Martyna 3TRP 7
24 Pietryga Patrycja 3TCR 7
25 Belkius Martyna 3 TRP 7
26 Bolik Wioleta 3TR 7
27 Cieszkowska Julia 3TCR 7
28 Stipković Lea 3TR 7
29 Kotula Wiktoria 3trp 6
30 Marczak Natalia 3TR 6
31 Bank Wiktoria 3TR 6
32 Cieślok Emilia 3TR 6
33 Gałeczka Kacper 3TR 6
34 Fatan Marta 1TMP 5
35 Sztorc Amelia 2TMP 4
36 Timler Tymoteusz 2TMP 4
37 Franczuk Wiktoria 3TRP 4

 

20.04.2022 r.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej dla klas III – technik reklamy z projektu “Mistrzowie reklamy”

STAŻE
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Kumor Natalia III TCR 9
2 Kędlarska Magdalena III TRP 8
3 Gawron Sandra III TRP 8
4 Bernacka Magda III TRP 7
5 Mizyn Anna III TRP 7
6 Czartoszewska Olga III TRP 7
Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z matematyki
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Kumor Natalia III TCR 9
2 Czartoszewska Olga III TRP 7
3 Dudek Dariusz III TCR 6
Kurs przygotowujący do egzaminu zawodowego
lp. Nazwisko Imię Klasa suma punktów
1 Kumor Natalia III TCR 9
2 Dudek Dariusz III TCR 6