„ Mistrzowie reklamy”

Nazwa beneficjenta: RYBNIK – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Podmiot realizujący projekt: Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) (oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego)

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 30.06.2022

Wartość dofinansowania: 635 765,33 zł

Opis projektu:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych z początkiem roku szkolnego 2020/2021 przystąpił do realizacji kolejnego projektu unijnego pt.: Mistrzowie reklamy” w ramach konkursu RPSL.11.02.03-IZ.01-24-340/19.

Projekt jest skierowany do 225 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, kształcących się w zawodach: technik reklamy i technik organizacji reklamy. Uczniowie odbędą kursy doskonalące i podnoszące ich kwalifikacje. Wezmą udział w stażach u pracodawców, które zwiększą ich dostosowanie do potrzeb rynku pracy. Dodatkowo wsparciem zostanie objętych 8 nauczycieli, którzy skorzystają ze studiów podyplomowych, szkoleń branżowych i szkoleń doskonalących. Stworzone zostanie laboratorium fotograficzne. Zorganizowane zostaną zajęcia przygotowujące do matury i egzaminu zawodowego oraz doskonalące umiejętności kluczowe.

Projekt będzie realizowany przez 22 miesiące w latach 2020 do 2022. Po ukończeniu projektu uczniowie naszej szkoły będą bardziej atrakcyjni dla przyszłych pracodawców, a nauczyciele poszerzą swoją wiedzę.

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
Katarzyna Sładczyk
Kierownik projektu
tel. 32 42 23 663
dyrektor.k.sladczyk@zseu.pl

Barbara Wilkoławska
Koordynator projektu
tel. 32 42 23 663
b.wilkolawska@zseu.pl

Dawid Szpunar
Asystent koordynatora ds. technicznych
tel. 32 42 23 663
informatyk@zseu.pl

Katarzyna Migas
Asystent koordynatora ds. administracyjnych
tel. 32 42 23 663
k.migas@zseu.pl

Centrum Usług Wspólnych
Księgowość projektu
ul. W. S. Reymonta 69
44-200 Rybnik
tel: 32 439 06 00

REGULAMIN PROJEKTU:

W październiku 2020r. odbędzie się pierwsza rekrutacja do projektu „Mistrzowie reklamy”. Poniżej znajduje się regulamin, w którym określone zostały zasady rekrutacji, w tym naborze, Uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja do projektu jest zamknięta i ogranicza się do uczniów klas I ,II, III i IV technikum reklamy i organizacji reklamy w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku.

Kliknij, aby pobrać regulamin: REGULAMIN

  1. Załącznik nr 1 – formularz zgłoszenia udziału w projekcie – uczeń
  2. Załącznik nr 1a – formularz zgłoszenia udziału w projekcie –nauczyciel
  3. Załącznik nr 2 – oświadczenie kandydata projektu – uczeń
  4. Załącznik nr 2a – oświadczenie kandydata projektu – nauczyciel
  5. Załącznik nr 3 – opinia wychowawcy – uczeń
  6. Załącznik nr 4 – oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

AKTUALNOŚCI:

6.10.2020 r.
Uwaga!!! Rekrutacja!!!

Od 12.10.2020 r. do 26.10.2020 r. w sekretariacie szkoły można składać dokumenty rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy”.
Do projektu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodzie: technik organizacji reklamy i technik reklamy
Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. W przypadku uczestników niepełnoletnich, dokumenty muszą być także podpisane przez opiekuna prawnego. Dokumentów proszę nie zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.

28.10.2020 r.

UWAGA !!! Osoby biorące udział w rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy” 
Wszystkie osoby biorące udział w rekrutacji do projektu “Mistrzowie reklamy” zapraszamy na rekrutacyjny TEST wiedzy z reklamy .
Test odbędzie się w środę tj. 28.10.2020 r. o godzinie:
16:30 – klasy: III
17:00 – klasy: II
17:30 – klasy I
Proszę o dołączenie w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej porze do zaplanowanego spotkania w kalendarzu na platformie Teams.

Test odbędzie się na platformie TEAMS, na której zostały już stworzone Zespoły o nazwach:

Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy I
Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy II
Projekt “Mistrzowie reklamy” – klasy III
Do wszystkich osób biorących udział w rekrutacji została przesłana wiadomość w e-dzienniku.
Zapraszamy.