Nagroda dla najlepszego absolwenta

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

Nagroda została ufundowana przez Radę Rodziców.

Regulamin Nagrody

Nagrodę otrzymuje absolwent, który na świadectwie ukończenia ma:

  • najwyższą średnią,
  • ocenę z zachowania wzorową.

Dodatkowym kryterium w przypadku tych samych wyników będzie:

  • reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
  • frekwencja ucznia.

Nagroda wręczana będzie w trakcie uroczystości zakończenia nauki.