Lp. Termin Kalendarium wydarzeń Osoby odpowiedzialne
1. 13.10.-17.10. 1994 Przyjazd delegacji nauczycieli z Liceum Hotelarskiego w Mazamet do Rybnika na uroczystość otwarcia nowego budynku naszej szkoły. Jolanta Kula

Grzegorz Wolnik

2. 7.05.-13.05. 1994 Pobyt 4 nauczycieli ZSEU w Mazamet
w celu poznania zasad funkcjonowania tamtejszej szkoły oraz omówienia szczegółów dotyczących wymiany młodzieży.
Jolanta Kula

 

3. 13.11.- 22.11. 1995 Pobyt grupy młodzieży z Liceum Hotelarskiego z Mazamet w Rybniku
w ramach wymiany międzyszkolnej.

Cel wymiany: współpraca zawodowa, językowa i kulturalna.

Jolanta Kula

Grzegorz Wolnik

4. 29.01.-10.02. 1996 Pobyt uczniów Technikum Gastronomicznego w Mazamet w ramach wymiany międzyszkolnej.

Cel wymiany: współpraca zawodowa, językowa i kulturalna.

Jolanta Kula

Opiekunowie grupy:

Maria Wojtaszek, Aleksandra Złotek

 

5. 15.05.-24.05. 1997 Pobyt uczniów Technikum Gastronomicznego w Mazamet w ramach wymiany międzyszkolnej.

Cel wymiany: współpraca zawodowa, językowa i kulturalna.

Jolanta Kula, Aleksandra Złotek

Opiekunowie grupy:

Małgorzata Perenc, Aleksandra Złotek

 

6. 21.09.-3.10. 1999 Pobyt grupy młodzieży z Liceum Hotelarskiego z Mazamet w Rybniku
w ramach wymiany międzyszkolnej.

Cel wymiany: współpraca zawodowa, językowa i kulturalna.

Jolanta Kula, Aleksandra Złotek
7. maj 2001 Udział uczniów kl. III TG w przygotowaniu kuchni francuskiej w hotelu „Olimpia”
w ramach Dni Francuskich w Rybniku oraz degustacji francuskich win i serów wraz
z nauczycielami Liceum Hotelarskiego w Mazamet
Jolanta Kula
8. 12.06. 2003 Wykład pana Michel Laurens z Liceum Hotelarskiego w Mazamet dla uczniów naszej szkoły na temat: „Nowe tendencje w kuchni francuskiej” w ramach obchodów Dni Francuskich w Rybniku – zwiedzanie szkoły przez delegację z Francji. Jolanta Kula
9. 8.12-10.12. 2008 Wizyta dwóch przedstawicieli francuskiego Liceum Hotelarskiego w Rybniku: wicedyrektora tamtejszej szkoły pana Jacques Mordret i nauczyciela zajęć praktycznych pana Serge Maingret
w ramach partnerstwa szkół związanego
z kształceniem zawodowym. Celem wizyty było zorganizowanie praktyk zawodowych dla młodzieży francuskiej w Polsce
i uczniów naszej szkoły we Francji.
Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

Grażyna Kula-Kobiałko

Zyta Zyman

10. 25.05.-30.09. 2009 Przyjazd 4 francuskich uczniów do Polski
w ramach partnerstwa szkół związanego
z kształceniem zawodowym – praktyka zawodowa w hotelu „Olimpia”. Udział stażystów w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych w naszej szkole. Odkrywanie miasta i regionu przez młodych Francuzów.
Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

11. czerwiec 2009 Wyjazd pani dyr. Urszuli Warczok i pani Jolanty Kuli do Mazamet w celu skonkretyzowania zasad organizacji pobytu polskich uczniów we Francji oraz zwiedzenia zakładów gastronomicznych – przyszłych miejsc praktyk. Urszula Warczok

Jolanta Kula

12. 25.05.-2.07. 2010 Pobyt 4 uczniów z Liceum Hotelarskiego
w Mazamet – praktyka zawodowa w hotelu „Olimpia” i w hotelu „Biały Dom”
w Ochojcu. Odkrywanie miasta i regionu przez młodych Francuzów. Wycieczka do muzeum w Oświęcimiu.
Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

13. 17.06.-21.06. 2010 Przyjazd dyrektora Liceum Hotelarskiego do Rybnika wraz z delegacją miasta Mazamet. Podpisani umowy o partnerstwie szkół  w obecności prezydenta miasta Rybnika i mera miasta Mazamet. Urszula Warczok

Jolanta Kula

14. 23.05.-1.07. 2011 Praktyka zawodowa 4 francuskich uczniów w hotelu „Olimpia” i w hotelu „Biały Dom” w Paniówkach. Odkrywanie miasta i regionu przez młodych Francuzów. Wycieczka do muzeum w Oświęcimiu, Krakowa oraz Wisły
i Ustronia.
Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

15. 3.11.-2.12.2011 Wyjazd 16 uczennic Technikum Hotelarskiego w Rybniku na praktyki zawodowe do Francji w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci „Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów”. Jolanta Kula

Grażyna Kula-Kobiałko

Patrycja Bielaczek

16. 14.05.-29.06.2012 Praktyka zawodowa 4 francuskich uczniów w hotelu „Olimpia” i w hotelu „Biały Dom” w Paniówkach. Zwiedzanie Krakowa, muzeum w Oświęcimiu oraz browaru w Tychach. Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

17. 28.05-5.07 2013 Praktyka zawodowa 2 francuskich uczniów w hotelu „Biały Dom”
w
Paniówkach. Zwiedzanie Krakowa, muzeum w Oświęcimiu oraz browaru w Tychach.
Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

18. 1.09.-27.09. 2014 Praktyka zawodowa 4 francuskich uczniów w restauracji „Europa”
i restauracji „Przy kominku” w Rybniku. Zwiedzanie miasta i regionu. Wycieczka do Krakowa, Wieliczki oraz muzeum w Oświęcimiu.
Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

19. 11.09.-7.10.2016 Praktyka zawodowa 4 francuskich uczniów w restauracji „Europa”
i w restauracji „Przy kominku” w Rybniku. Zwiedzanie miasta i regionu. Wycieczka do Krakowa, Wieliczki oraz muzeum w Oświęcimiu.
Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

20. 24.04.-20.05. 2017 Wyjazd 6 uczniów ZSE-U w Rybniku na praktyki zawodowe do Francji
w ramach w ramach programu Erasmus+ „Gastronomia i hotelarstwo
w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość”.
Jolanta Kula

Grażyna Kula-Kobiałko

 

21. 11.09.-6.10.2017 Praktyka zawodowa 2 francuskich uczennic w restauracji „Japan sun”
i w restauracji „Santorini” w Rybniku. Zwiedzanie miasta
i regionu z młodzieżą polską. Wycieczka do Krakowa oraz muzeum
w Oświęcimiu. Wspólne zajęcia młodzieży polskiej
i francuskiej w ZSE-U – przygotowanie potraw na uroczystość zakończenie projektu „Gastronomia i hotelarstwo
w krajach basenu Morza Śródziemnego – kompetencja, pomysłowość, wielokulturowość” w dniu 6.10.2017.

Udział uczennic wraz z opiekunem
w uroczystym zakończeniu projektu.

Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

 

Osoby wspierające:

Wojciech Wilkoń

Joanna Liszka

Patrycja Bielaczek

22. 10.09.-5.10.2018 Praktyka zawodowa 2 francuskich uczennic w restauracji „Santorini” oraz w hotelu „Przy młynie” w Rybniku.
Zwiedzanie miasta i regionu z młodzieżą polską. Wycieczka do Krakowa, Katowic oraz muzeum w Oświęcimiu.

Udział francuskich stażystek w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych w ZSE-U oraz uroczystym spotkaniu z dyrekcją szkoły.

Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula

 

Osoby wspierające:

Joanna Liszka

Wojciech Wilkoń

23. 9.09.-4.10.2019 r. Praktyka zawodowa 4 francuskich uczniów w restauracji „Santorini” , restauracji  „Ino wino” i hotelu „Przy młynie”.

Zwiedzanie miasta i regionu z młodzieżą polską. Wycieczka do Krakowa, Katowic,  muzeum w Oświęcimiu oraz zabytkowej kopalni Guido
w Zabrzu.
Udział w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w ZSE-U oraz uroczystym spotkaniu z dyrekcją szkoły.

 

Katarzyna Sładczyk

Jolanta Kula