Opieka zdrowotna nad uczniami – informacja

Weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Opieka realizowana jest w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

Na podstawie tej ustawy rodzicom i uczniom przysługuje prawo zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu odnośnie zakresu sprawowanej opieki zdrowotnej nad uczniem.

Więcej informacji w drukach do pobrania