Nagroda dla indywidualności

Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

 

Regulamin Nagrody

Nagrodę otrzymuje absolwent, który:

  • w określonej dziedzinie (np. artystycznej, sportowej, zawodowej) legitymuje się wybitnymi osiągnięciami;

posiada niepowtarzalną, dojrzałą osobowość inspirującą innych do pozytywnych działań;

  • ma szczególne zasługi w promowaniu szkoły i godnie reprezentuje społeczność szkolną.

 

Nagroda wręczana będzie w trakcie uroczystości zakończenia nauki.