Badania lekarskie dla kandydatów do klas pierwszych przeprowadzane są w przychodni:

Korporacja Medyczna KMK Spółka z o. o.

44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 54

tel. 32 739 16 34

tel. 32 739 16 35,

według wskazanego na skierowaniu terminu i godzinie.

Dodatkowo zawody:

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK LOGISTYK

TECHNIK HANDLOWIEC

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

KUCHARZ

MAGAZYNIER-LOGISTYK

przeprowadzają laboratoryjne badania  sanitarno–epidemiologiczne.

Uczniowie skierowani na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych dostarczają do szkoły (sekretariat uczniowski 3A) do 31 sierpnia 2023 r. wyniki badania sanitarno-epidemiologicznego i książeczkę zdrowia.