W dniach 13,14 i 18.06.2016r.oraz 6.10.2016r. uczestnicy projektu brali udział w wizycie studyjnej do NBP w Katowicach.

Podczas wycieczki po gmachu NBP uczniowie mieli okazję zwiedzić sortownię pieniędzy, wziąć do ręki sztabkę złota o wartości około 2 milionów zł, spotkać się kolekcjonerem maszyn do liczenia oraz z policją kryminalną, która podczas zajęć warsztatowych pokazała, jak w jaki sposób zbiera się i zabezpiecza odciski palców. Młodzież wzięła udział w konkursie o polityce monetarnej Unii Europejskiej, wykazała się znajomością polityki monetarnej oraz funkcji pełnionej przez Bank Centralny. Wyjazd dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i był okazją do pogłębienia wiedzy ekonomicznej.