W roku szkolnym 2019/2020  realizujemy kolejny projekt Unii Europejskiej we współpracy ze szkołą hotelarską TOPI w Saragossie (Hiszpania), Szkołą Carlos V w Sewilli (Hiszpania) oraz Liceum Hotelarskim w Mazamet (Francja). Tytuł projektu brzmi: „Zdobywamy doświadczenie na międzynarodowej arenie – praktyki zawodowe w Hiszpanii i Francji ” numer 2019-1-PL01-KA102-061922 i jest realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe.

W projekcie tym bierze udział 30 uczniów ( z klas o profilu technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk), którzy w marcu  i maju  2020 roku zrealizują swoje  praktyki zawodowe w renomowanych hotelach, restauracjach oraz przedsiębiorstwach logistycznych Hiszpanii i Francji.

Najważniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce odbycie praktyk zawodowych w krajach europejskich o dużych doświadczeniach w branży hotelarskiej oraz gastronomicznej. Dzięki temu uczniowie doskonalić będą umiejętności zawodowe, umiejętności obsługi obcojęzycznego klienta, zapoznają się z nowoczesnym sprzętem hotelowym, gastronomicznym i logistycznym. Poznają  również  organizację pracy i systemem kształcenia w placówkach zagranicznych. Poznają kulturę i historię Francji i Hiszpanii. Przed wyjazdem na miesięczne praktyki zagraniczne uczestnicy projektu wezmą udział w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i językowym.