Przyjęci do klas piewrszych w Zespole Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku