Możesz zwrócić się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • masz jakiś problem osobisty lub rodzinny;
 • szukasz sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • masz problemy w nauce;
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • masz problemy w kontaktach z rówieśnikami oraz w innych istotnych dla Ciebie sprawach.

PEDAGOG SZKOLNY PROWADZI ZAJĘCIA W KLASACH Z ZAKRESU:

 • Integracji zespołu klasowego
 • Komunikacji interpersonalnej
 • Systemu wartości
 • Samooceny
 • Tolerancji
 • Korzyści pracy zespołowej
 • Cyberprzemocy i mobbingu
 • Profilaktyki uzależnień (narkomania, alkoholizm, nikotynizm, dopalacze)
 • Zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • Stresu i relaksacji
 • Doradztwa zawodowego