Plan szkolnych imprez, akcji, konkursów w I półroczu roku szk. 2019/2020

Lp.

Termin

Przedsięwzięcie (np. imprezy, konkursy, olimpiady, akcje, audycje, akademie)

Nauczyciel odpowiedzialy

Nadzór

1. 02 września Ślubowanie klas pierwszych J. Liszka

Opiekunowie RM

B. Michalik
2. wrzesień Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz Dzień bez Samochodu J. Nowak A. Amalio – Bednorz
3. 26 września

 

 Europejski Dzień Języków Obcych G. Kula-Kobiałko

Nauczyciele języków obcych

A. Amalio – Bednorz
4. październik Akcja krwiodawstwa E. Wilczek A. Czerwińska
5. październik Projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS” A. Gacek-Duda

A. Czyżyk

B. Kopiec

M. Uherek

R. Mandrysz
6. październik Konkurs „Dekoracje jesienne” L. Kalemba B. Michalik
7. październik Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych A. Piotrowska – Do

T. Kolorz

B. Michalik
8. 24 października Święto Patrona Zespół zadaniowy

wychowawcy

B. Michalik
9. październik Szkolny konkurs ortograficzny

 

M. Motyka  B. Michalik
10. październik/ listopad Obchody Światowego Dnia Walki z Głodem J. Skwara, K. Solis R. Mandrysz
11. listopad 101 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – audycja okolicznościowa przez radiowęzeł Z. Zybała A. Czerwińska
12. listopad Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – biznes przy tablicy E. Kufel R. Mandrysz
13. listopad Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej M. Uherek R. Mandrysz
14. listopad Konkurs wiedzy o prawie pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” P. Otawa R. Mandrysz
15. listopad Olimpiada Teologii Katolickiej – etap szkolny

 

U. Bywalec

 

B. Michalik
16. grudzień Śląski Konkurs Wiedzy o Podatkach M. Uherek R. Mandrysz
17. grudzień Olimpiada Przedsiębiorczości M. Uherek R. Mandrysz
18. grudzień Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich – etap szkolny E. Wilczek R. Mandrysz
19. 6 grudnia Jarmark świąteczny Opiekunowie RM

wychowawcy

R. Mandrysz
20. grudzień Mikołajkowy turniej piłki nożnej Ł. Szymik

J. Boczarski

A. Amalio – Bednorz
21. 18-20 grudnia Apel świąteczny Z. Podleśny

ks. R. Chwała

B. Michalik
22. styczeń Organizacja kursów : barman, barista, sommelier, cukiernik, nowoczesne technologie A. Ryś

H. Kuczera

A. Przybylik-

Demonchaux

A. Czerwińska
23. styczeń Noc biologów J. Nocoń A. Czerwińska