Obrazek nagłówka strony internetowej

To musisz wiedzieć…, czyli oferta ZSE-U w Rybniku

Sticky post

Wyprawka szkolna

  W roku szkolnym 2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana m.in. uczniom: 1) słabowidzącym, 2) słabosłyszącym, 3)… Czytaj dalej →

Matura 2022 – egzaminy poprawkowe

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.  Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 09:00  Warunkiem… Czytaj dalej →

MATURA 2022 – wyniki

Odbiór świadectw dojrzałości w sekretariacie szkoły – od 5 lipca 2022 r. od godziny 12.00.  5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając… Czytaj dalej →

List Jadwigi Wiśniewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego

List z okazji zakończenia Roku Szkolnego 2021_2022

List Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na… Czytaj dalej →

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24 czerwca 2022r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2021/2022 według następującego harmonogramu: 9.00 – spotkanie klas technikum z wychowawcami – rozdanie świadectw 10.00 – uroczyste ukończenie szkoły klasy 3 KM – Branżowej Szkoły I Stopnia – sala teatralna 10.30 –… Czytaj dalej →

Konkurs fotograficzny „Wakacyjna GeoFotka”

Katedra Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat geologii poprzez podniesienie zainteresowania przyrodą nieożywioną w okresie wyjazdów wakacyjnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów… Czytaj dalej →

Udział w podsumowaniu projektu FETE w Belgii

Od  17 do 20 maja 2022 r. pięć uczennic wraz z trzema nauczycielami naszej szkoły wzięło udział w spotkaniu w Brukseli podsumowującym trzyletnią pracę w ramach w ramach projektu FETE. Głównym celem spotkania było przekazanie wybranym europarlamentarzystom z krajów partnerskich… Czytaj dalej →

I miejsce w wojewódzkim konkursie ekologicznym “PROJEKT EKOMIASTO”

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w wojewódzkim konkursie ekologicznym „PROJEKT EKOMIASTO” zorganizowanym przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. W projekt, którego zadania wykonywaliśmy od 04.10.2021 do 15.04.2022r.  zaangażowani byli uczniowie klas: 3TCR, 3TRP, 3TBP, 3TB… Czytaj dalej →

Uzyskaliśmy kolejny certyfikat

« Starsze wpisy