Jak dojechać?

Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych
ul. Św. Józefa 30
44-217 Rybnik
tel. 32 422 36 63,
tel./fax: 32 422 35 49
email: ekonomikrybnik@wp.pl