Joanna Dzierżęga – pedagog szkolny, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, nauczyciel WDŻ

poniedziałek 11.00 – 16.00

wtorek 8.00 – 13.00

środa 11.00 – 16.00

czwartek 8.00 – 13.00

piątek 10.00 – 14.00

Joanna Białas – pedagog szkolny, doradca zawodowy, pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Poniedziałek 9.30 – 13.30

wtorek 11.00 – 16.00

środa 8.00 – 13.00

czwartek 10.30 – 15.30

piątek 8.00 – 12.00