Joanna Dzierżęga – pedagog szkolny, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, nauczyciel WDŻ

poniedziałek 9.30 – 13.00

wtorek 11.35 – 16.35

środa 11.35 – 16.35

czwartek 8.00 – 12.00

piątek 10.30 – 15.00

Joanna Białas – pedagog szkolny, doradca zawodowy, pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Poniedziałek 10.35 – 16.35

wtorek 8.00 – 12.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 12.00 – 16.35

piątek 8.00 – 11.30