Joanna Dzierżęga – pedagog szkolny, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, nauczyciel WDŻ

poniedziałek 13.00 – 16.00

wtorek 8.00 – 13.00

środa 8.00 – 12.00

czwartek 11.00 – 16.00

piątek 8.00 – 13.00

Joanna Białas – pedagog szkolny, doradca zawodowy, pedagog specjalny – oligofrenopedagog

Poniedziałek 8.00 – 13.00

wtorek 12.30 – 16.00

środa 10.00 – 15.00

czwartek 8.00 – 13.30

piątek 12.30 – 15.30