Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych proponuje składkę roczną w wysokości 200,00zł na cele naukowo-techniczne i oświatowo-wychowawcze szkoły. Wpłaty gotówkowej można dokonać w sekretariacie szkolnym 3A lub u wychowawcy. Istnieje możliwość wpłaty na konto Rady Rodziców.

Przewodnicząca:

pani Barbara Korbel

Nr konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

ul. św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy rachunek dla wpłat na Radę Rodziców.

Nowy rachunek został otwarty w Banku Pocztowym S.A. o następującym numerze:

76 1320 1465 7550 0979 2000 0001

Prosimy o dokonywanie wpłat na powyższy numer konta.

 

Regulamin_Rady Rodziców