Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych proponuje składkę roczną w wysokości 200,00zł na cele naukowo-techniczne i oświatowo-wychowawcze szkoły. Wpłaty gotówkowej można dokonać w sekretariacie szkolnym 3A lub u wychowawcy. Istnieje możliwość wpłaty na konto Rady Rodziców.

Przewodniczący:

pan Marek Twardowski

Nr konta Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku

ul. św. Józefa 30, 44-217 Rybnik

Konto Rady Rodziców: 

93 84360003 0000 0536 0315 0001

Prosimy o dokonywanie wpłat na powyższy numer konta.

 

Regulamin_Rady Rodziców