Tytuł projektu: From Eurodivision To Eurovision (FETE)

Numer projektu: 2019-1-FI01-KA229-060753

Partnerzy:          Lappeenrannan Lyseon lukio (Lappeenranta, Finlandia – koordynator projektu)

IES Benalmadena (Benalmadena, Hiszpania)

AEG „Geo Milev” (Burgas, Bułgaria)

ISISS „Terra di Lavoro” (Caserta, Włochy)

ZSE-U Rybnik

 

W latach 2019-2021 Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku będzie realizował projekt From Eurodivision To Eurovision w ramach programu Erasmus+. Tematem projektu jest wspólna idea Europy w zmieniającym się świecie. Nasz pomysł na projekt opiera się na kryzysie uchodźczym z 2015 r. Reakcja na kryzys wśród państw członkowskich Unii Europejskiej była bardzo zróżnicowana.  W tym projekcie partnerzy z Finlandii, Polski, Hiszpanii, Bułgarii oraz Włoch reprezentują różne części Europy, wszystkie z inną polityką migracyjną i doświadczeniami migracyjnymi. Zagadnienia poruszane w projekcie są dostępne codziennie w wiadomościach i na portalach społecznościowych, gdzie czasami rzeczywistość jest zniekształcona i nie zgadza się z faktami.

Będziemy wspólnie pracowali nad tematem migracji (legalnej i nielegalnej), jej przyczynami, polityką ogólną i polityką migracyjną w poszczególnych krajach partnerskich. Chcemy znaleźć podobieństwa i różnice, koncentrując się na sposobie integracji migrantów w nowych krajach ojczystych i przeszkodach, jakie napotykają w życiu codziennym.

Głównym celem projektu jest podkreślenie, w jaki sposób podstawowa zasada swobodnego przepływu osób w Europie zmieniła nasze społeczeństwa. Chcemy, aby nasz projekt zwiększył świadomość społeczności lokalnych w temacie migracji, jej przyczyn i problemów z nią związanych. Wyniki badań, które przeprowadzimy mogą mieć duży wpływ, jeśli chodzi o dostarczanie dowodów na to, jak pomóc migrantom w szkołach, społeczności lokalnej, oraz tego, co możemy zyskać od migrantów.

 

Ten projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 

Regulamin projektu – pobierz

Spotkanie pierwsze – Rybnik