KSAPL AKREDYTACJA UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

To krajowa sieć szkół i placówek edukacyjnych akredytujących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe zgodnie z ujednoliconą procedurą unijną PA N-FL/IL IN LLL.

Sieć działa jako dobrowolne porozumienie szkół i placówek edukacyjnych. Każda szkoła w KSAPL dokonuje akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem metodologii opisanej w procedurze oraz nadzorowaną systemem zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Obecnie w skład sieci KSAPL wchodzi czternaście szkół i placówek edukacyjnych z południowego regionu Polski, które przeprowadzają akredytację w osiemnastu różnych zawodach i specjalnościach.

Koordynatorem działalności Krajowej Sieci Szkół KSAPL jest Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach.

Szkoły i placówki edukacyjne wchodzące w skład Krajowej Sieci KSAPL:

 1. Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Gliwicach
 3. Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju
 4. Zespół Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach
 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku
 6. Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Wiśle
 7. Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu
 8. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
 9. Zespół Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu
 10. Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach
 11. Zespół Szkół Samochodowych w Gliwicach
 12. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. T. Kościuszki w Lublinie
 13. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych w Gliwicach
 14. Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej CKUoP w Rybniku