Od kwietnia do października 2016r. dla uczestników projektu odbywały się zajęcia warsztatowe. Często były one połączone z ciekawymi wykładami prowadzonymi przez przedstawicieli różnych instytucji, min. ING Bank Śląski, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ZUS, GUS, Uniwersytet Ekonomiczny, Inkubator Przedsiębiorczości.

Tematy zajęć warsztatowych

Działanie II Edukacja ekonomiczna w pigułce i konkurs na ekonomiksy – komiksy
o tematyce ekonomicznej:

  • Zarządzanie domowym budżetem
  • Wprowadzenie w świat planowania domowych finansów
  • Przedsiębiorczość w planowaniu wydatków
  • Edukacja w kwestii zaciągania kredytów
  • Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia

Działanie III Gry ekonomiczno – finansowe Wielki Turniej Ekonomiczny:

  • Realia prowadzenia biznesu w Polsce
  • Case stydy instrukcje jak założyć i zarządzać małą firmą
  • Skąd czerpać wiedzę i wsparcie finansowe przy zakładaniu firmy
  • Start-upʹy
  • Cowork