Minecraft Education to edukacyjna wersja znanej i uwielbianej na całym świecie gry wideo. Teraz, w wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Microsoft w ramach programu Laboratoria Przyszłości, dostępna jest dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Buduj z Minecraft Education, czyli Szkoła ucząca z Microsoft Education, to inicjatywa, dzięki której uzyskują oni bezpłatny dostęp do gotowych lekcji. Warto spróbować już teraz, bo dostęp do bezpłatnej próbnej wersji Minecraft Education (licencja trial – ograniczona czasowo, dająca dostęp do pełnej funkcjonalności) będzie aktywny do 6 maja 2024 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Minecraft Education.

Jak uzyskać dostęp do gry

  1. Pobierz aplikację Minecraft Education ze strony https://education.minecraft.net/en-us/get-started/download.

  2. Do aplikacji logujemy się danymi konta ZPE uzyskanymi ze szkoły, np. loginem n12345678910, do którego należy dodać rozszerzenie @zpe.gov.pl (np. n12345678910@zpe.gov.pl) i hasłem, którego używamy do logowania się do ZPE.

    Jak uzyskać dane logowania do ZPE

    Uczniu! Jeżeli nie otrzymałeś loginu i hasła do ZPE w szkole, zapytaj o nie swojego nauczyciela.
    Jeżeli posiadasz konto z samodzielnej rejestracji, nie będziesz miał dostępu do gry po zalogowaniu się danymi tego konta. Tylko login i hasło uzyskane od nauczyciela uprawniają do pobrania gry i umożliwiają skorzystanie z jej pełnej funkcjonalności.