REGULAMIN REKRUTACJI

 1. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do klasy czwartej o profilu:
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik reklamy
 • technik logistyk
 1. W celu ubiegania się o udział w projekcie uczniowie zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego, listu motywacyjnego oraz Europass CV. (dokumenty do pobrania ze strony projektu). Termin dostarczenia dokumentów upływa dnia 09 października 2023 roku.
 2. Kryteria rekrutacji:

a) Ocena z zachowania z klasy trzeciej,

– ocena wzorowa – 6 pkt

– ocena bardzo dobra – 5 pkt

– ocena dobra – 4 pkt

– ocena poprawna – 3 pkt

– ocena nieodpowiednia lub naganna – 0 pkt

b) Ocena z przedmiotów kierunkowych – zawodowych (śr. arytmetyczna)

–  uczniowie hotelarstwa:

– uczniowie gastronomii i żywienia

– uczniowie reklamy

– uczniowie logistyki

Następujący sposób:

– ocena celująca = 6 pkt

– ocena bardzo dobra = 5 pkt

– ocena dobra = 4 pkt

– ocena dostateczna = 3 pkt

– ocena dopuszczająca = 2pkt

– ocena niedostateczna = 0 pkt

c) Ocena z języka angielskiego, przeliczona na punkty tak samo jak ocena z przedmiotów kierunkowych.

d) rozmowa/test w języku angielskim przeliczona na punkty tak samo jak ocena z przedmiotów kierunkowych.

4. Uczniowie z trudniejszych środowisk będą rekomendowani przez wychowawcę i mogą otrzymać dodatkowe 2 pkt. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania maksymalnie 26 pkt (24 pkt regulaminowe + 2 pkt dodatkowe)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 24.

Uczniowie z trudniejszych środowisk rekomendowani przez wychowawcę maksymalnie 26 punktów.

Uczestnicy z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z poniższym podziałem.

 1. Teneryfa – Wyspy kanaryjskie
  1. hotelarstwa
  2. żywienia i usług gastronomicznych
 2. Malmo – Szwecja.
  1. reklamy
  2. logistyk

W przypadku równej liczby punktów decydujący głos ma komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrekcją szkoły oraz wychowawcą klasy.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, wraz z ilością uzyskanych punktów zostanie opublikowana do 27.10.2023 października 2023 roku.

Lista rekrutacyjna będzie się składała z następującej liczby osób

 • technik hotelarstwa – 7 osób
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 8 osób
 • technik reklamy – 9 osób
 • technik logistyk – 6 osób
 • lista rezerwowa – 4 osoby (po jednym uczniu z każdego zawodu)

WAŻNE  INFORMACJE

Informacja dotycząca terminu testu językowego  będzie podana na stronie szkoły

 1. Europass CV
 2. Deklaracja uczestnictwa:   Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie dokumenty należy donieść w skoroszycie wpinanym

 • t. reklamy, t. logistyk do p. Ewy Kufel
 • t. hotelarstwa t. żywieniu i usług gastronomicznych do p. Dariusza Idzika

 

 

Osoby zakwalifikowane do projektu – Teneryfa

Technik hotelarstwa

 1. Brachman Natalia
 2. Kasperska Maja
 3. Kmiecik – Seixas Wiktor
 4. Nogły Zuzanna
 5. Oleś Kacper
 6. Psota Nicola
 7. Simińska Małgorzata

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Koczy Milena
 2. Magiera Igor
 3. Seweryn Mateusz
 4. Tatarek Paweł
 5. Grędziszewski Andrzej
 6. Brzezinka Karol
 7. Kędrak Klaudia
 8. Rojek Filip

Rezerwa

 1. Baniak Zuzanna
 2. Ogon Przemysław

Osoby zakwalifikowane do projektu – Szwecja

Technik logistyk

 1. Filip Oliwia
 2. Lasota Kacper
 3. Pikulicki Damian
 4. Wolny Edyta
 5. Zemelka Maksymilian

Technik reklamy

 1. Chechła Marta
 2. Pielacz Natalia
 3. Rulka Anna
 4. Rzewnicka Nadia
 5. Szczęsna Martyna
 6. Wąsowska Klaudia
 7. Wochnik Liliana
 8. Zaremba Magdalena
 9. Bania Roksana
 10. Sztorc Amelia

Rezerwa

 1. Gabryś Vanessa
 2. Płonka Natalia