REGULAMIN REKRUTACJI

 1. O udział w projekcie mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do klasy czwartej o profilu:
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik reklamy
 • technik logistyk
 1. W celu ubiegania się o udział w projekcie uczniowie zobowiązani są do dostarczenia wypełnionego formularza zgłoszeniowego, listu motywacyjnego oraz Europass CV. (dokumenty do pobrania ze strony projektu). Termin dostarczenia dokumentów upływa dnia 09 października 2023 roku.
 2. Kryteria rekrutacji:

a) Ocena z zachowania z klasy trzeciej,

– ocena wzorowa – 6 pkt

– ocena bardzo dobra – 5 pkt

– ocena dobra – 4 pkt

– ocena poprawna – 3 pkt

– ocena nieodpowiednia lub naganna – 0 pkt

b) Ocena z przedmiotów kierunkowych – zawodowych (śr. arytmetyczna)

–  uczniowie hotelarstwa:

– uczniowie gastronomii i żywienia

– uczniowie reklamy

– uczniowie logistyki

Następujący sposób:

– ocena celująca = 6 pkt

– ocena bardzo dobra = 5 pkt

– ocena dobra = 4 pkt

– ocena dostateczna = 3 pkt

– ocena dopuszczająca = 2pkt

– ocena niedostateczna = 0 pkt

c) Ocena z języka angielskiego, przeliczona na punkty tak samo jak ocena z przedmiotów kierunkowych.

d) rozmowa/test w języku angielskim przeliczona na punkty tak samo jak ocena z przedmiotów kierunkowych.

4. Uczniowie z trudniejszych środowisk będą rekomendowani przez wychowawcę i mogą otrzymać dodatkowe 2 pkt. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania maksymalnie 26 pkt (24 pkt regulaminowe + 2 pkt dodatkowe)

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 24.

Uczniowie z trudniejszych środowisk rekomendowani przez wychowawcę maksymalnie 26 punktów.

Uczestnicy z największą liczbą punktów zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie zgodnie z poniższym podziałem.

 1. Teneryfa – Wyspy kanaryjskie
  1. hotelarstwa
  2. żywienia i usług gastronomicznych
 2. Malmo – Szwecja.
  1. reklamy
  2. logistyk

W przypadku równej liczby punktów decydujący głos ma komisja rekrutacyjna w porozumieniu z dyrekcją szkoły oraz wychowawcą klasy.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, wraz z ilością uzyskanych punktów zostanie opublikowana do 27.10.2023 października 2023 roku.

Lista rekrutacyjna będzie się składała z następującej liczby osób

 • technik hotelarstwa – 7 osób
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – 8 osób
 • technik reklamy – 9 osób
 • technik logistyk – 6 osób
 • lista rezerwowa – 4 osoby (po jednym uczniu z każdego zawodu)

WAŻNE  INFORMACJE

Informacja dotycząca terminu testu językowego  będzie podana na stronie szkoły

 1. Europass CV
 2. Deklaracja uczestnictwa:   Formularz zgłoszeniowy

Wszystkie dokumenty należy donieść w skoroszycie wpinanym

 • t. reklamy, t. logistyk do p. Ewy Kufel
 • t. hotelarstwa t. żywieniu i usług gastronomicznych do p. Dariusza Idzika

 

 

Osoby zakwalifikowane do projektu – Teneryfa

Technik hotelarstwa

 1. Brachman Natalia
 2. Kasperska Maja
 3. Kmiecik – Seixas Wiktor
 4. Nogły Zuzanna
 5. Oleś Kacper
 6. Psota Nicola
 7. Simińska Małgorzata

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 1. Koczy Milena
 2. Magiera Igor
 3. Seweryn Mateusz
 4. Tatarek Paweł
 5. Grędziszewski Andrzej
 6. Brzezinka Karol
 7. Kędrak Klaudia
 8. Rojek Filip

Rezerwa

 1. Baniak Zuzanna
 2. Ogon Przemysław

Osoby zakwalifikowane do projektu – Szwecja

Technik logistyk

 1. Filip Oliwia
 2. Lasota Kacper
 3. Pikulicki Damian
 4. Wolny Edyta
 5. Zemelka Maksymilian

Technik reklamy

 1. Chechła Marta
 2. Pielacz Natalia
 3. Rulka Anna
 4. Rzewnicka Nadia
 5. Szczęsna Martyna
 6. Wąsowska Klaudia
 7. Wochnik Liliana
 8. Zaremba Magdalena
 9. Bania Roksana
 10. Sztorc Amelia

Rezerwa

 1. Gabryś Vanessa
 2. Płonka Natalia

 

Wizyty przygotowawcze w ramach projektu “Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowe” „Learn more, work better”

W dniach 30.01.2024 oraz 04.02.2024 odbyły się dwie wizyty przygotowawcze w ramach realizacji działań projektowych, odpowiednio w Szwecji i na Teneryfie. Celem wizyt było przygotowanie mobilności uczniów, poznanie naszych zagranicznych partnerów i zakładów pracy, w których uczniowie będą realizować praktykę zawodową. Mieliśmy również możliwość zwiedzenia miejsc zakwaterowania podczas realizacji mobilności.

 

W ramach działań projektowych, który realizujemy w naszej szkole, odbyły się dla uczestników mobilności zajęcia z przygotowania pedagogicznego, bhp, języka angielskiego i kulturowe, które były realizowane on-line z wykorzystaniem platformy Teams. Celem zajęć było jak najlepsze przygotowanie uczestników do odbycia zagranicznych praktyk zawodowych. Ważnym aspektem była również integracja uczestników poszczególnych grup wyjeżdżających do Szwecji i na Teneryfę, dzięki zajęciom warsztatowym w szkole, gdzie uczniowie brali udział w ciekawych grach i zabawach integracyjnych, a dobrą atmosferę umiliła pizza dla wszystkich uczestników. 

 

 

Projekt “Learn more, work better” o nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000070771 realizowany w ramach projektu  “Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”  jest  współfinansowany  ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.