MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość otrzymania certyfikatów, dzięki którym będą bardziej konkurencyjni na krajowym rynku pracy i uzyskają szansę zatrudnienia za granicą w wyuczonym zawodzie.

Certyfikat jest uznawany we wszystkich krajach unii europejskiej i potwierdza posiadanie kwalifikacji do wykonywania konkretnych czynności. Warunkiem uzyskania tego certyfikatu jest zdanie egzaminu przed komisją akredytacyjną z umiejętności kształconych w ramach zajęć lekcyjnych lub w czasie praktyk zawodowych. Certyfikaty są podpisywane przez niemiecką firmę TÜV, wydawane przez Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach, są akceptowane w 54 krajach świata.

Nasza szkoła oferuje uczniom możliwość potwierdzenia następujących umiejętności:

 • administrowania i obsługi kas fiskalnych
 • kelnerskich
 • kucharskich
 • hotelarskich
 • szybkiego pisania na komputerze metodą bezwzrokową
 • sporządzania raportu kasowego.
 • prowadzenia korespondencji w sprawach handlowych
 • projektowanie procesu przemieszczania ładunku, wypełniania dokumentów transportowo-spedycyjnych oraz fakturowania usługi spedycyjnej

NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY POSIADAJĄCY KWALIFIKACJE DO AKREDYTOWANIA

ADMINISTROWANIA I OBSŁUGI KAS FISKALNYCH:

 • Katarzyna Sładczyk
 • Anita Czerwińska
 • Ewa Motyka

KELNERSKICH:

 • Dariusz Idzik
 • Anna Ryś

KUCHARSKICH:

 • Anna Ryś
 • Zyta Zyman
 • Patrycja Bielaczek
 • Katarzyna Solis

HOTELARSKICH:

 • Agnieszka Klich
 • Katarzyna Zdrzałek

SZYBKIEGO PISANIA NA KOMPUTERZE METODĄ BEZWZROKOWĄ:

 • Bernadeta Kopiec

PROWADZENIA KORESPONDENCJI W SPRAWACH HANDLOWYCH

 • Joanna Liszka
 • Maria Tosta
 • Hanna Jendrzejek
 • Katarzyna Migas

PROJEKTOWANIE PROCESU PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKU, WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNYCH ORAZ FAKTUROWANIA USŁUGI SPEDYCYJNEJ

 • Katarzyna Migas

Uczniowie zainteresowani akredytacją mogą zgłaszać się do konkretnych nauczycieli w celu uzyskania dokładniejszych informacji.