Harmonogram spotkań z rodzicami

04.09.2019 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 1

11.09.2019 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 2, 3, 4

20.11.2019 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 1. Konsultacje dla rodziców klas 1

27.11.2019 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 2, 3, 4. Konsultacje dla rodziców klas 2, 3, 4

06.12.2019 – Konsultacje dla wszystkich rodziców

05.02.2020 – Konsultacje dla rodziców uczniów klas 1, 2, 3, 4

01.04.2020 – Spotkanie z rodzicami uczniów klas 4. Konsultacje dla wszystkich rodziców

03.06.2020 – Zebranie z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3. Konsultacje dla rodziców.