Harmonogram spotkań z rodzicami

09.09.2020 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 1

16.09.2020 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 2

23.09.2020 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 3 i 4

4.11.2020 – Konsultacje dla rodziców klas 1, 2, 3, 4

9.12.2020 – Spotkania z rodzicami uczniów klas  4. Konsultacje dla rodziców klas 1, 2, 3, 4

27.01.2021 – Spotkania z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3. Konsultacje dla rodziców klas 1, 2, 3

24.04.2021 – Spotkania z rodzicami uczniów klas  4. Konsultacje dla rodziców uczniów klas 1, 2, 3, 4

02.06.2021 – Spotkanie z rodzicami uczniów klas 1, 2, 3. Konsultacje dla rodziców klas 1, 2, 3