Projekt edukacyjny realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów ZSE-U o profilu technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik organizacji reklamy w zakresie obszarów zmierzających do pobudzania postaw proaktywnych i zachowań przedsiębiorczych poprzez realizację warsztatów, wizyt studyjnych, konkursów.

Czas trwania projektu: 28.12.2015 r. – 31.12.2016 r.