Projekt edukacyjny realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów ZSE-U o profilu technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk i technik organizacji reklamy w zakresie obszarów zmierzających do pobudzania postaw proaktywnych i zachowań przedsiębiorczych poprzez realizację warsztatów, wizyt studyjnych, konkursów.

Czas trwania projektu: 28.12.2015 r. – 31.12.2016 r.

Uczestnicy projektu zostali przydzieleni do grup (od I-X).

Zajęcia dla poszczególnych grup odbywały się w dwóch blokach tematycznych:

– Działanie II Edukacja ekonomiczna w pigułce

– Działanie III Gry ekonomiczno-finansowe

Były to warsztaty w formie praktycznych zajęć.

Od kwietnia do października 2016r. dla uczestników projektu odbywały się zajęcia warsztatowe. Często były one połączone z ciekawymi wykładami prowadzonymi przez przedstawicieli różnych instytucji, min. ING Bank Śląski, Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, ZUS, GUS, Uniwersytet Ekonomiczny, Inkubator Przedsiębiorczości.

Tematy zajęć warsztatowych:

Działanie II Edukacja ekonomiczna w pigułce i konkurs na ekonomiksy – komiksy o tematyce ekonomicznej:

  • Zarządzanie domowym budżetem
  • Wprowadzenie w świat planowania domowych finansów
  • Przedsiębiorczość w planowaniu wydatków
  • Edukacja w kwestii zaciągania kredytów
  • Jak nie wpaść w spiralę zadłużenia

Działanie III Gry ekonomiczno – finansowe Wielki Turniej Ekonomiczny:

  • Realia prowadzenia biznesu w Polsce
  • Case stydy instrukcje jak założyć i zarządzać małą firmą
  • Skąd czerpać wiedzę i wsparcie finansowe przy zakładaniu firmy
  • Start-upʹy
  • Cowork

W dniach 13,14 i 18.06.2016r. oraz 6.10.2016r. uczestnicy projektu brali udział w wizycie studyjnej do NBP w Katowicach.

Podczas wycieczki po gmachu NBP uczniowie mieli okazję zwiedzić sortownię pieniędzy, wziąć do ręki sztabkę złota o wartości około 2 milionów zł, spotkać się kolekcjonerem maszyn do liczenia oraz z policją kryminalną, która podczas zajęć warsztatowych pokazała, jak w jaki sposób zbiera się i zabezpiecza odciski palców. Młodzież wzięła udział w konkursie o polityce monetarnej Unii Europejskiej, wykazała się znajomością polityki monetarnej oraz funkcji pełnionej przez Bank Centralny. Wyjazd dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i był okazją do pogłębienia wiedzy ekonomicznej.

26 września 2016 r. w auli Uniwersytetu Ekonomicznego odbyło się podsumowanie projektu “Rozwiń Skrzydła w Ekonomii”. Piknik ekonomiczny otwarły przemówienia pana prezydenta Piotra Masłowskiego i pani dyrektor dr Urszuli Warczok. Po wyświetleniu filmu podsumowującego działania projektowe nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów na projekty: ekonomiksów, gier planszowych i prezentacji o NBP. Młodzież naszej szkoły oraz zaproszeni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wysłuchali wykładu „Lepsze złoto w sejfie czy złoty w portfelu? Czym naprawdę jest pieniądz” – prowadzonego przez dr inż. Tomasza Zielińskiego – Dziekana Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji.

Wkrótce potem otwarły się drzwi Uniwersytetu i zaproszonych 240 gimnazjalistów rozpoczęło grę w gry ekonomiczne zaprojektowane przez uczestników projektu, uczestniczyło w warsztatach o pieniądzu prowadzonych przez dr Łukasza Szewczyka oraz walczyło w konkursach „Z ekonomią na wesoło”. Na zwycięzców czekały ciekawe nagrody.