Projekt: „Unlimited Vocational Experience” – „Doświadczenie zawodowe bez granic”.

Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego ”Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt “Doświadczenie zawodowe bez granic” („Unlimited Vocational Experience”), obejmuje uczniów zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista.

Najistotniejszym celem projektu jest umożliwienie uczniom zdobycia nowych doświadczeń oraz poszerzenie swojej wiedzy w zakresie studiowanych profili w krajach z dużym doświadczeniem w branży ekonomicznej i gastronomicznej, a także nawiązanie międzynarodowej współpracy oraz poznanie nowej kultury i mentalności.

Miejscem praktyk dla technika żywienia i usług gastronomicznych będzie Szwecja (Vasteras), gdzie wyjedzie grupa 12 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Rybniku z klas 2 zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z jednym opiekunem w terminie od 13 kwietnia do 10 maja 2015 roku.

Miejscem praktyk technika ekonomisty będzie Portugalia (Arcos de Valdevez), gdzie wyjedzie grupa 24 uczniów z klasy 3 zawodu technik ekonomista. Praktyki odbędą się również w terminie od 13 kwietnia do 10 maja 2015 roku. Grupa 24 uczniów wyjedzie do Portugalii w towarzystwie dwóch opiekunów.

Uczniowie biorący udział w projekcie muszą spełniać warunki narzucone poprzez kryteria naboru (umiejętności językowe – komunikatywna znajomość języka angielskiego: codziennego i zawodowego, bardzo dobre zachowanie oraz wysoka średnia).

Rezultatem praktyk będzie zdobycie kwalifikacji zawodowych, udoskonalenie umiejętności językowych, rozszerzenie fachowego słownictwa, poznanie nowych kultur oraz nawiązanie współpracy ze szkołami w Szwecji i Portugalii.

W dniach 22 – 23 grudnia 2014 roku odbył się proces rekrutacji oparty na analizie ocen, zachowania oraz teście językowym, natomiast 7 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze zebranie wszystkich zakwalifikowanych uczestników projektu. Obecnie będą odbywały się przygotowania językowe, pedagogiczne oraz kulturowe.

Lista uczestników zakwalifikowanych do w/w projektu:

PORTUGALIA – TECHNIK EKONOMISTA

Anioł Aleksandra– 3TB

Barszcz Karolina – 3TB

Duda Roksana – 3TB

Johna Aleksandra – 3TB

Jureczko Karolina – 3TB

Kluczniok Marcelina – 3TC

Kozaczuk Angelika – 3TB

Lisiak Małgorzata – 3TB

Lukaszczyk Maciej – 3TB

Mainczyk Marta – 3TB

Markiewka Patryk – 3TB

Mura Edyta – 3TB

Niedziela Marzena – 3TB

Pilniok Agnieszka – 3TB

Pogocki Piotr – 3TC

Smyczek Monika – 3TB

Szatny Patrycja – 3TB

Szczęsny Katarzyna – 3TC

Szołtysek Karolina – 3TB

Szurek Dagmara – 3TB

Toman Izabela – 3TB

Wencel Filip – 3TB

Węgrzyk Agnieszka – 3TC

Wojaczek Gilbert – 3TB

LISTA REZERWOWA – PORTUGALIA – TECHNIK EKONOMISTA

Mańczyk Aleksandra – 3TC

Trętowska Aneta – 3TB

 

SZWECJA – TECHNIK ŻYWIENIA ORAZ ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Ciurko Agata – 2TK

Fojcik Paulina – 2TG

Godziek Zuzanna – 2TG

Grzegorzek Martyna – 2TŻ

Kleszyk Aleksandra – 2TG

Kułaga Anna – 2TG

Marczak Patrycja – 2TG

Ogon Angelika – 2TK

Parka Agnieszka – 2TŻ

Pławecka Magdalena – 2TK

Ramolla Anna – 2TG

Wawoczny Hanna – 2TK

LISTA REZERWOWA – SZWECJA – TECHNIK ŻYWIENIA ORAZ ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kilos Sandra – 2TG

Wolak Patrycja – 2TŻ