Tytuł projektu:  „Unlimitet Vocational  Expeience” – Doświadczenie zawodowe bez granic”

Termin realizacji: 22.12.2014 – 21.12.2015

Koordynator projektu: Marzena Musiolik-Marzec

Partner projektu: Portugalia-Arcos de Valdevez, Szwecja-Vasteras

Głównym celem projektu była  realizacja praktyk zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych, zdobycie nowych doświadczeń oraz poszerzenie wiedzy w zakresie branży ekonomicznej i gastronomicznej.

Bezpośrednimi grupami docelowymi byli uczniowie: technik żywienia i usług gastronomicznych 12 osób, technik ekonomista 24 osoby.

Projekt realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego , Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).