Kolejny raz realizujemy projekt Unii Europejskiej tym razem we współpracy ze szkołą hotelarską TOPI w Saragossie (Hiszpania)oraz Szkolą Gastronomiczną w Biograd na Moru (Chorwacja).

„Jak oni to robią? – Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji” to projekt IVT realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

W projekcie tym bierze udział 26 uczniów ( 6 osób z klas technik hotelarstwa, 6 osób z klasy technik organizacji usług gastronomicznych a także 10 osób z klas technikum o profilu kucharz i 4 osoby z klas technikum o profilu kelner), którzy w kwietniu oraz na przełomie maja i czerwca 2014 roku odbywać będą praktyki zawodowe w renomowanych hotelach i restauracjach Hiszpanii i Chorwacji.

Przed wyjazdem na miesięczne praktyki zagraniczne uczestnicy projektu wezmą udział w przygotowaniu kulturowym, pedagogicznym i językowym.

Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych, nabycie przez jego uczestników umiejętności obsługi obcojęzycznego klienta, zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem hotelowym i gastronomicznym, obserwacja organizacji pracy i systemu kształcenia w placówkach zagranicznych o wysokich standardach, ale również poznanie kultury i historii Chorwacji i Hiszpanii oraz doskonalenie języków obcych.