Tytuł projektu:  „Jak oni to robią? – Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji”

Termin realizacji: 1.09.2013 – 30.09.2014

Koordynator projektu: Grażyna Kula-Kobiałko

Partner projektu: Hiszpania, Saragossa- Szkoła Hotelarska „TOPI” , Francja, Mazamet- Liceum Hotelarskie, Chorwacja, Biograd na Moru

Głównym celem projektu była  realizacja praktyk zawodowych, doskonalenie umiejętności językowych, zapoznanie z nowoczesnym sprzętem hotelowym i gastronomicznym, obserwacja organizacji pracy i systemu kształcenia.

Bezpośrednimi grupami docelowymi byli uczniowie: technik hotelarstwa 6 osób, technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych  6 osób, technik kucharz 10 osób, technik kelner 4 osoby.

Projekt  IVT zrealizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.