„Mam zawód – mam pracę w regionie” to projekt systemowy realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

Informacje dla uczniów, którzy rozpoczęli działania w projekcie w roku szkolnym 2011/2012: