Tytuł projektu: „System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce”.

Termin realizacji: 1.01.2009 – 30.06.2010

Koordynator projektu: Renata Mandrysz

Partner projektu: Střední škola, Bohumín, příspěvková organizacje.

 

Głównym celem projektu było zapoznanie się uczestników projektu z systemem podatkowym obowiązującym w Polsce i Czechach oraz formalnościami związanym z zakładaniem działalności gospodarczej w tych krajach.  Po zapoznaniu się z tymi zagadnieniami nastąpiło porównanie systemów obowiązujących w obu krajach.
Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli uczniowie klas drugich technikum o profilu ekonomicznym ( 30 osób PL + 30 osób CZ).

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”