Tytuł projektu: „Zdobądź świat przez doświadczenie” („Conquer the world by getting experience”).

Termin realizacji: 3.12.2012 – 20.12.2013

Koordynator projektu:  Anna Górka Szołtys

Partner projektu: Portugalia – Arcos de Valdevez, Szwecja  – Vasteras

 

Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności zawodowych poprzez  realizację praktyk zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa, technik ekonomista i technik handlowiec.

Bezpośrednimi grupami docelowymi projektu byli uczniowie klas trzecich technikum o profilu ekonomicznym, handlowym i hotelarskim ( 22 osoby).

 

Projekt był realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.