Dyrektor szkoły mgr inż. Katarzyna Sładczyk (4A)
Zastępca dyrektora mgr Renata Mandrysz (3C)
Zastępca dyrektora mgr Bogusława Michalik (2C)
Zastępca dyrektora mgr inż. Anita Czerwińska (3C)

DYREKTOR SZKOŁY – gabinet 4 A

Przyjmuje i rozpatruje skargi oraz wnioski stron po uprzednim umówieniu telefonicznym:

poniedziałek             w godz. od 15.00  do 16.00

DYŻURY  WICEDYREKTORÓW – gabinet    2,3 C

Piątek                  –   mgr Bogusława Michalik                    16.00 – 17.00

Wtorek                – mgr inż. Anita Czerwińska                    16.00 – 17.00

Czwartek             – mgr Renata Mandrysz                           16.00 – 17.00