Z dumą możemy poinformować że od 01.10.2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku realizujemy projekt “Rozumiem-działam” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Akcja1: Mobilność edukacyjna KA101 Mobilność kadry edukacji szkolnej. W ramach projektu planowane są wyjazdy nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkoły na kursy podnoszące kompetencje językowe. W projekcie weźmie udział łącznie 10 nauczycieli w tym przedstawiciele kadry zarządzającej szkoły.