04.02.2020 r.,  godz. 11.25 – język polski

05.02.2020 r., godz. 11.25 – matematyka

06.02.20 r. , godz. 12.25 – język obcy

17.02.20 r. , godz. 11.25 –  przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony)

Przed próbnymi egzaminami lekcje odbywają się wg planu.