Wszyscy przystępujący do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec / lipiec 2020 r. proszeni są o zapoznanie się z poniższymi ogłoszeniami oraz o stałe śledzenie strony internetowej szkoły. Będą tu zamieszczane informacje o obowiązujących procedurach i zasadach sanitarnych obowiązujących podczas egzaminów.

1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.