Wyniki Rekrutacji
LP. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE Z MATMATYKI KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Magdalena Owczarzy 2 TRP 13
3 Pośpieszny Weronika 2 TRP 11
4 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
5 Gabryś Vanessa Ewa 1 TMP 10
6 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9
7 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9
8 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9
9 Bank Wiktoria 2 TR 9
10 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
11 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
12 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8
13 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8
14 Mostek Marta Magdalena 1 TMP 8
15 Orlik Magdalena Maria 2 TRP 7
16 Węgrzyk Emilia 1 TMP 7
17 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6
18 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6
19 Lilianna Wochnik 1 TRP 3

 

LP. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
3 Magdalena Owczarzy 2 TRP 13
4 Buchta Wanessa Weronika 2 TRP 12
5 Zaremba Magdalena Joanna 1 TRP 11
6 Pośpieszny Weronika 2 TRP 11
7 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
8 Pytel Olga Agnieszka 2 TRP 10
9 Sztorc Amelia Julia 1 TMP 9
10 Bank Wiktoria 2 TR 9
11 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
12 Suchan Julia Karina 2 TR 9
13 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
14 Zięcina Adrianna 2 TR 9
15 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9
16 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9
17 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9
18 Rojek Marta Kinga 1 TRP 9
19 Warmus Kaja 1 TRP 8
20 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 8
21 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8
22 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
23 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8
24 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8
25 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7
26 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7
27 Zawistowska Jessica 2 TR 7
28 Walczak Aleksandra Julia 2 TRP 7
29 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7
30 Baron Simona Dorota 2 TR 6
31 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6

 

LP. ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15
3 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
4 Bluszcz Nadia 2 TR 12
5 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12
6 Król Natalia 3 TR 12
7 Byglewska Julia Maria 3 TR 11
8 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11
9 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
10 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
11 Kozik Julita 3 TR 10
12 Partyka Julia 3 TR 10
13 Siwoń Julia Maria 3 TR 10
14 Bank Wiktoria 2 TR 9
15 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
16 Suchan Julia Karina 2 TR 9
17 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
18 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9
19 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9
20 Różański Jakub 3 TR 9
21 Wywrot Julia Monika 3 TR 9
22 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8
23 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
24 Anton Karolina Alicja 3 TR 8
25 Data Julia Katarzyna 3 TR 8
26 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8
27 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
28 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8
29 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8
30 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8
31 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7
32 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7
33 Zawistowska Jessica 2 TR 7
34 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7
35 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7
36 Baron Simona Dorota 2 TR 6
37 Faber Nikola Kinga 3 TR 6
38 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6
39 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6

 

LP. CERTYFIKOWANE KURSY KLASA PKT wynik egzaminu wiedzy z reklamy
1 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15 26
2 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15 24
3 Owczarzy Magdalena Dominika 2 TRP 13 23
4 Worek Martyna Edyta 2 TR 13 23
5 Buchta Wanessa Weronika 2 TRP 12 20
6 Bluszcz Nadia 2 TR 12 27
7 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12 22
8 Król Natalia 3 TR 12 21
9 Zaremba Magdalena Joanna 1 TRP 11 27
10 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11 22
11 Pośpieszny Weronika Monika 2 TRP 11 22
12 Byglewska Julia Maria 3 TR 11 22
13 Kozik Julita 3 TR 10 29
14 Siwoń Julia Maria 3 TR 10 28
15 Gabryś Vanessa Ewa 1 TMP 10 27
16 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10 27
17 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10 24
18 Partyka Julia 3 TR 10 24
19 Pytel Olga Agnieszka 2 TRP 10 17
20 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9 28
21 Zięcina Adrianna 2 TR 9 28
22 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9 27
23 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9 27
24 Belkius Martyna Maria 2 TRP 9 27

 

LISTA REZERWOWA (CERTYFIKOWANE KURSY ZAWODOWE)
25 Witkowska Katarzyna 2 TRP 9 26
26 Bank Wiktoria 2 TR 9 25
27 Sztorc Amelia Julia 1 TMP 9 25
28 Swoboda Daria Barbara 2 TRP 9 25
29 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9 24
30 Suchan Julia Karina 2 TR 9 24
31 Wywrot Julia Monika 3 TR 9 24
32 Rojek Marta Kinga 1 TRP 9 23
33 Różański Jakub 3 TR 9 18
34 Mizyn Anna Weronika 2 TRP 8 27
35 Anton Karolina Alicja 3 TR 8 27
36 Mostek Marta Magdalena 1 TMP 8 26
37 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8 26
38 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8 25
39 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8 25
40 Warmus Kaja 1 TRP 8 24
41 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8 24
42 Data Julia Katarzyna 3 TR 8 24
43 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8 24
44 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8 24
45 Bąk Marta Joanna 2 TRP 8 23
46 Wardęga Zuzanna Ewa 2 TRP 8 23
47 Dudek Emilia Agnieszka 2 TR 8 22
48 Bączek Wiktoria Maria 2 TR 7 23
49 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7 22
50 Rzewnicka Nadia Małgorzata 1 TRP 8 21
51 Orlik Martyna Maria 2 TRP 7 21
52 Węgrzyk Emilia 1 TMP 7 21
53 Kumur Katarzyna Agnieszka 2 TR 7 21
54 Walczak Aleksandra Julia 2 TRP 7 21
55 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7 21
56 Zawistowska Jessica 2 TR 7 20
57 Krawczyk Kamila Martyna 2 TRP 6 27
58 Faber Nikola Kinga 3 TR 6 25
59 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6 25
60 Kędlarska Magdalena Ewa 2 TRP 6 23
61 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6 22
62 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6 21
63 Baron Simona Dorota 2 TR 6 20

 

LP. STAŻE KLASA PKT
1 Skorupa Emilia Jagoda 2 TR 15
2 Michalska Agnieszka Zofia 3 TR 15
3 Worek Martyna Edyta 2 TR 13
4 Bluszcz Nadia 2 TR 12
5 Chmielowski Adam Michał 3 TR 12
6 Król Natalia 3 TR 12
7 Sobota Mateusz Piotr 2 TR 11
8 Byglewska Julia Maria 3 TR 11
9 Berezowska Nikola Weronika 2 TR 10
10 Czyż Natalia Małgorzata 2 TR 10
11 Kozik Julita 3 TR 10
12 Partyka Julia 3 TR 10
13 Siwoń Julia Maria 3 TR 10
14 Bank Wiktoria 2 TR 9
15 Cieślok Emilia Dorota 2 TR 9
16 Suchan Julia Karina 2 TR 9
17 Świtlik Emilia Jadwiga 2 TR 9
18 Zięcina Adrianna 2 TR 9
19 Kuźnik Olivia Sandra 3 TR 9
20 Mańczyk Paulina Maria 3 TR 9
21 Różański Jakub 3 TR 9
22 Wywrot Julia Monika 3 TR 9
23 Gałeczka Kacper Ksawery 2 TR 8
24 Anton Karolina Alicja 3 TR 8
25 Data Julia Katarzyna 3 TR 8
26 Dziopa Alicja Halina 3 TR 8
27 Grelich Dominik Łukasz 3 TR 8
28 Jarosławska Sandra Anna 3 TR 8
29 Krawczyńska Julia Weronika 3 TR 8
30 Tatarczyk Bartosz Piotr 3 TR 8
31 Zawistowska Jessica 2 TR 7
32 Kisiel Aleksandra Kinga 3 TR 7
33 Strużny Martyna Danuta 3 TR 7
34 Baron Simona Dorota 2 TR 6
35 Faber Nikola Kinga 3 TR 6
36 Nowak Wiktoria Justyna 3 TR 6
37 Nowroth Wiktoria Maria 3 TR 6
38 Rak Ryszard Dominik 3 TR 6

 

LP ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA PKT
1 Pikus Sebastian IV TR 8
2 Magiera Klaudia IV TR 7
3 Błędowska Paulina IV TR 6
4 Knop Gabriela IV TR 5
5 Ćwiklińska Wiktoria IV TR 5
6 Kula Marcelina IV TR 4
7 Wiatr Klaudia IV TR 4
8 Chroboczek Dorota IV TR 2

 

LP ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI KLASA PKT
1 Staniucha Mateusz IV THR 10
2 Sokołowska Nikola IV THR 9
3 Pikus Sebastian IV TR 8
4 Baracz Karolina IV THR 6
5 Rawiak Klaudia IV THR 6
6 Michalska Kinga IV TR 5
7 Wenglorz Natalia IV TR 5
8 Wijas Maria IV TR 5
9 Bożek Marta IV THR 5
10 Batóg Angelika IV TR 4
11 Kula Marcelina IV TR 4
12 Wiatr Klaudia IV TR 4
13 Losza Patrycja IV THR 4
14 Chroboczek Dorota IV TR 2