UWAGA!!! Rekrutacja uzupełniająca dla klas IV kierunku technik organizacji reklamy

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Z uwagi na wolne miejsca na zajęcia z doradcą zawodowym od 3.03.2021 r. do 9.03.2021 r.
odbędzie się rekrutacja dodatkowa. W sekretariacie uczniowskim można składać dokumenty
rekrutacyjne do projektu „Mistrzowie reklamy” na zajęcia z doradcą zawodowym.

W rekrutacji dodatkowej mogą wziąć udział uczniowie klas czwartych na kierunku
reklamowym. Wszystkie dokumenty muszą być wydrukowane w kolorze i wypełnione
drukowanymi literami, podpisy mają być czytelne tj. imię i nazwisko. Dokumentów proszę nie
zginać.
Druki formularzy zgłoszeniowych należy pobrać ze strony projektu i wydrukować w kolorze.