Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 dni od 4 maja 2021 do 7 maja 2021 są wolne od zajęć dydaktycznych dla klas technikum.

Klasa 2 KM branżowej szkoły I stopnia ma w tych dniach zajęcia zgodnie z planem lekcyjnym.