Drodzy uczniowie, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach wielkanocnych!

W środę 6 kwietnia 2022 r. odbędą się w szkole konkursy gastronomiczne:

„STÓŁ WIELKANOCNY” i „WIELKANOCNE KREACJE KULINARNE”.

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele przedmiotów gastronomicznych.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU na „STÓŁ WIELKANOCNY”

 1. Konkurs odbędzie się 06 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku o godzinie 9:00.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas gastronomicznych i hotelarskich ZSEU w Rybniku.
 3. Do konkursu uczniowie zgłaszają się w zespołach dwuosobowych; każdy z uczniów ubrany jest w strój kelnerski.
 4. Termin zgłoszeń upływa 05 kwietnia 2022 r.
 5. Zadaniem uczniów jest nakrycie stołu (o wymiarach 100 x 70 cm) dla dwóch osób w charakterze Świąt Wielkanocnych; każdy zespół przygotowuje okolicznościowe karty menu.
 6. Ocenie będą podlegać:

– aranżacja stołu (dobór bielizny i zastawy stołowej oraz elementów dekoracyjnych);

– zgodność nakrycia stołu zastawą stołową z zaproponowanym menu.

 1. Do nakrycia stołu uczestnicy wykorzystują własną zastawę stołową, bieliznę stołową oraz elementy dekoracyjne.
 2. Czas przeznaczony na przygotowanie stołu to 60 minut.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU na „WIELKANOCNE KREACJE KULINARNE”

„Mazurki wielkanocne”

 1. Termin konkursu: 06 kwietnia 2022r.  środa
 2. Warunki uczestnictwa w konkursie:

–    w konkursie biorą udział uczniowie  ZSE-U z klas o profilu gastronomiczno-hotelarskim

–    uczestnicy startują indywidualnie

 1. Uczniowie wykonują samodzielnie mazurek wielkanocny.
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do dostarczenia receptury wydrukowanej na kartce A4 (składniki, sposób wykonania oraz nazwa potrawy) oraz wizytówki wydrukowanej na kartce A4 w poziomie z nazwą potrawy oraz nazwiskiem autora i klasą.
 3. Mazurek wielkanocny uczestnicy przygotowują w domu a w dniu konkursu w godz. 10:30 do 11:25 prezentują je

w sali 10 D

 1. Organizator przewidział nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
 2. Wyniki konkursu zostaną ustalone komisyjnie przez Szkolną Komisję konkursową w oparciu o uzyskaną punktację łączną. Rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu (o terminie laureaci zostaną powiadomieni).
 3. Wyniki konkursu zawierające zdjęcia prac nagrodzonych osób zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie www.zseu.pl oraz na szkolnym profilu facebook.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do  05 kwietnia 2022 r. u nauczycieli przedmiotów gastronomicznych (sala 10D p. Bielaczek, p. Przybylik – Demonchaux).

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

STWÓRZMY RAZEM ŚWIĄTECZNĄ ATMOSFERĘ

POKAŻCIE CO POTRAFICIE