W ubiegłym tygodniu uczniowie klas 4TB, 4TC, 4TH, 4TO, 4TR uczestniczyli w wykładzie pracownika rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Ewy Wójcik na temat „Work and Employment in the Digital Age”. Wykład został przeprowadzony w j. angielskim, a uczniowie poznali m.in. trendy na rynku pracy, oczekiwania pracowników i pracodawców, zmiany związane z dygitalizacją i upowszechnieniem technologii.

Wykład poruszył zagadnienia dotyczące tendencji rozwojowych we współczesnych realiach gospodarczych prowadzące do rosnącej roli usług i znaczenia zawodów związanych z nowoczesnymi technologiami. Omówione zostały ponadto zagadnienia samorozwoju, rosnącego znaczenia umiejętności miękkich i językowych w kształtowaniu ścieżki kariery i potencjału zawodowego. Uczniów zapoznano z trendami w zakresie rekrutacji, tworzenia przyjaznego miejsca pracy, powstawania nowych zawodów, a także z zagrożeniami związanymi z zanikaniem zawodów i przejmowaniem części czynności dzięki zastosowaniu AI i innych innowacji technologicznych. Świadomość trendów, szans i zagrożeń jest niezbędna w budowaniu własnej ścieżki zawodowej i podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższej przyszłości.