Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 202/2023, dni 9 i 10 stycznia 2023 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klas technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.